Läsåret 2015-16

Åk 2
Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2
Grundnivå


 
 

Kurskod:

DKT004
                   

Kursnamn:

Konst-, design- och konsthantverkshistoria II
3,5 hp
 
  Kursplan, gäller från HT12.pdf
   
       
Termin:
H15
   
Provkod: Provmoment: Hp Lärare/Kontakt
1000 Del 1: 2,5 hp Skyddad adress
  Kursbeskrivning, HT15.pdf    
  Schema HT15    
  Examinationsuppgift:    
  DKT004HT15exam.pdf    
       
       
Termin:
V16
   
Provkod Inriktning Hp Lärare/kontakt
2000 Del 2 1 hp  
  Konst:   Skyddad adress 
  Konsthistoria del 2, schema VT16.pdf    
       
  Design:   Skyddad adress
  Designhistoria del 2, kursbeskrivning samt schema VT16.pdf    
       
  Konsthantverk:   Skyddad adress
  Konsthantverkshistoria del 2, kursbeskrivning samt schema VT16.pdf    
       

 

 


 

Omexaminationer ("restuppgifter")

Du som ska omexamineras ("har rester") kommer att få en examinationsuppgift. Inlämning ska ske:

För HT15: 15 december 2015

För VT16: 1 juni 2016

Maila till: Skyddad adress ang. omexamination för DKT004 Konst-, design- och konsthantverkshistoria II

 


 

Förkortningar
DE = Design
KO = Konst
KH = Konsthantverk

Uppdaterad: 12 januari 2016
Sidansvarig: Webmaster