Gemensamma kurser

Studenter i årskurs 1 och 2 har, förutom ämneskurser i sina respektive program, en kurs som är gemensam och obligatorisk för båda årskurser:


Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1

Åk 1 Kandidatprogram Grundnivå

Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2

Åk 2 Kandidatprogram Grundnivå

För mer information kontakta:

Utbildningsadministratörer
Ayda Lund
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Christian Fredriksson
Skyddad adress
Tel: 08-450 41 79

Uppdaterad: 8 april 2014
Sidansvarig: Ayda Lund