Läsåret 2016-17

Grafisk Design och Illustration (GDI)
Kandidatprogrammet
Grundnivå

År 1   
       
Kurskod: Kursplaner: Hp: Studietermin:
GIK103 Grafisk formgivning och Illustration 1_26,5 hp_H16.pdf 26,5 H16
GIK104 Grafisk formgivning och Illustration 2_26,5 hp_V17.pdf 26,5 V17
       
DIV001 Länk till kursplan, Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1 3,5 H16-V17

    
  Totalt År 1: 60,0  
       
       
Övrig information  :
  • Utöver ämneskurserna läser varje student i åk 1 på kandidatprogrammen teorikursen Konst-, design och konsthantverkshistoria 1, 7 hp. Kursen är obligatorisk.
       
       
       
       
       
År 2   
       
Kurskod: Kursplaner: Hp: Studietermin
GIK207 Grafisk formgivning och illustration 3_ 27,5 hp_H16.pdf 27,5 H16
GIK208 Grafisk formgivning och illustration 4_29 hp_V17.pdf 29,0 V17
       
DIV002 Länk till kursplan, Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2 3,5 H16-V17

   
  Totalt År 2: 60,0  
       
       
Övrig information:
  • Utöver ämneskurserna läser varje student i åk 2 på kandidatprogrammen teorikursen Konst-, design och konsthantverkshistoria 2, 3,5 hp. Kursen är obligatorisk.  
       
       
       
       
År 3   
       
Kurskod: Kursplaner: Hp: Studietermin:
GIK304 Grafisk formgivning och Illustration 5_30 hp_H16.pdf 30,0 H16
GIK305 Grafisk formgivning och illustration 6_30 hp_ V17.pdf 30,0 V17

    
  Totalt År 3: 60,0  

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 23 maj 2016
Sidansvarig: Webmaster