Läsåret 2015-16

Grafisk Design och Illustration
Kandidatprogrammet
Grundnivå

År 1
       
Kurskod: Kursplaner: Hp:    Studietermin:
GIK101 Grafisk Design och Illustration 1, gäller från HT14.pdf 26,5 H15
GIK102 Grafisk Design och Illustration 2, gäller från HT14.pdf 26,5 V16
DKT001 > Länk till kursplan,  Konst-, design- och konsthantverkshistoria I

7,0

H15-V16

 
  
 
Totalt År 1:
60 hp 
 
Övrig information:

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2

 

 

 

 

Kurskod:

 Kursplaner:

 Hp: 

Studietermin:

GIK205

Grafisk Design och Illustration 3, gäller från HT14.pdf

 27,5

H15 

GIK206

Grafisk Design och Illustration 4, gäller från HT14.pdf

 29,0

V16 

DKT004

  > Länk till kursplan, Konst-, design- och konsthantverkshistoria II

 3,5

H15-V16 


 
Totalt År 2:
60 hp
 

 Övrig information:

 
 

 

År 3
       
Kurskod: Kursplaner: Hp: Studietermin:
GIK302 Grafisk Design och Illustration 5, gäller från HT15.pdf 30,0 H15
GIK303 Grafisk Design och Illustration 6, gäller från HT15.pdf 30,0 V16

   
 
Totalt År 3:
60 hp

 

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 21 augusti 2015
Sidansvarig: Ayda Lund