Läsåret 2014-15

Grafisk Design och Illustration
Kandidatprogrammet
Grundnivå


 

År 1 (GDI-K1)

Kurskod Kurs Hp Kursperiod
GIK101 Kursplan, Grafisk Design och Illustration 1, gäller från HT14.pdf 26,5 hp HT14
GIK102 Kursplan, Grafisk Design och Illustration 2, gäller från HT14.pdf 26,5 hp VT15
*DKT001 > Länk till kursplan,  Konst-, design- och konsthantverkshistoria I

7 hp

HT14-VT15
  Totalt År 1: 60 hp   

 

Litteraturlistor:
Litteraturlista till kursplan GIK102 Grafisk Design och Illustration 2.pdf

*Utöver ämneskurserna läser varje student teorikursen Konst-, design- och konsthantverkshistoria I. Kursen är obligatorisk och gemensam för samtliga studenter på Kandidatprogrammen År 1. 

 


 

 

År 2 (GDI-K2)

Kurskod Kurs Hp Kursperiod
GIK205 Kursplan, Grafisk Design och Illustration 3, gäller från HT14.pdf 27,5 hp HT14
GIK206 Kursplan, Grafisk Design och Illustration 4, gäller från HT14.pdf 29 hp VT15
**DKT004  > Länk till kursplan, Konst-, design- och konsthantverkshistoria II 3,5 hp HT14/VT15
 

Totalt År 2:

60 hp

 

Litteraturlistor:
Litteraturlista till kursplan, GIK205 Grafisk Design och Illustration 3.pdf

**Utöver ämneskurserna läser varje student teorikursen Konst-, design- och konsthantverkshistoria II. Kursen är obligatorisk och gemensam för samtliga studenter på Kandidatprogrammen år 2. 


 

 

År 3 (GDI-K3)

Kurskod Kurs Hp
Kursperiod
GIK301 Kursplan, Valbar fördjupning i Illustration Grafisk Design 3, gäller från HT13.pdf 18 hp HT14
GIK3DM Kursplan, Digitala media, gäller från HT07.pdf 4 hp HT14
GITEO3 Kursplan, Teori 3, gäller rån HT13.pdf 6 hp HT14/VT15
GIK3EX Kursplan, Examensarbete, gäller från HT08.pdf 23 hp VT15
DKT005 Kursplan, Uppsats, gäller från HT07.pdf 4,5 hp HT14
KON006 Kursplan, Teckning 3, gäller fr HT07.pdf 1,5 hp HT14
DKT003 Kursplan, Professionell utveckling, gäller från HT13.pdf 3 hp VT15
  Totalt År 3: 60 hp  

För mer information kontakta:

Ayda Lund, utbildningssamordnare
Skyddad adress
Tel: 08-450 42 80

Uppdaterad: 21 augusti 2015
Sidansvarig: Webmaster