Kursplaner

För varje kurs som ges på Konstfack finns en kursplan som fastställs av prefekt, efter förslag från ämnesråd. Kursplanen beskriver lärandemål, innehåll, examinationsformer samt kurslitteratur.      


Läsåret 2017-18

Grafisk Formgivning och Illustration (GFI) Kandidatprogrammet Grundnivå

Läsåret 2016-17

Grafisk Design och Illustration (GDI) Kandidatprogrammet Grundnivå

Uppdaterad: 5 juli 2012
Sidansvarig: Ayda Lund