Grafisk design & Illustration, 180 hp

Kandidatprogrammet Grafisk Design och Illustration erbjuder en experimenterande, nyskapande och gränsöverskridande yrkesinriktad utbildning med fokus på det egna uttrycket.

Utmärkande för utbildningen är kombinationen av två ämnen: Grafisk design och illustration, båda har lika stor vikt och plats i utbildningen. Undervisningen rör sig mellan tre områden: grafisk design (inklusive typografi), illustration (inklusive fotografisk bild och grafik) och rörliga media (animation, video, webb).

Specifikt för Konstfack är tillgången till de olika verkstäderna, screentryck – och grafikverkstad (inklusive handsättning och tryckpress), tillgång till datasalar, fotostudios och videoredigeringslabb. Kombinationen av traditionellt hantverk och digitala tekniker ger dig en unik kreativ grund att stå på.

I undervisningen varvas teori och praktik med fokus på det egna kreativa utövandet. Lika viktigt som det visuella uttrycket är berättandet och idéerna. Du arbetar både självständigt och i grupp – med längre projekt eller i kortare workshops – dock alltid under handledning.

Första året studerar du både grafisk design och illustration. Andra året erbjuds viss valbarhet och under tredje året väljer du inriktning mot ett av ämnena. Undervisningen förankras till omvärlden med hjälp av gästlärare, externa föreläsare, våra yrkesverksamma lärare och kurser i professionell utveckling. I årskurs tre finns även möjlighet att göra utbyte med andra lärosäten utomlands.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid. Alla kurser är obligatoriska.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i visuell komunikation

Efter studierna
Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som illustratör, grafisk designer, art director och animatör.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2016

Uppdateras 30 oktober med information inför ansökan till höstterminen 2016.

Viktiga datum

Uppdateras 30 oktober med information inför ansökan till höstterminen 2016.

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Jiri Novak
Skyddad adress

Examensarbeten
2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

Läs mer
Utbildningsplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster