Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies / Dela med dig

Uppdaterad: 5 mars 2014
Sidansvarig: Webmaster

Grafisk design & Illustration, 180 hp

Kandidatprogrammet Grafisk Design och Illustration erbjuder en experimenterande, nyskapande och gränsöverskridande yrkesinriktad utbildning med fokus på det egna uttrycket.

Utmärkande för utbildningen är kombinationen av två ämnen: Grafisk design och Illustration, båda med lika stor vikt och plats i utbildningen. Undervisningen rör sig mellan tre områden: Grafisk design (inklusive typografi), Illustration (inklusive fotografisk bild och grafik) och Rörliga media (animation, video, webb).

Specifikt för Konstfack är tillgången till de olika verkstäderna, screentryck – och grafikverkstad (inklusive handsättning och tryckpress), tillgång till datasalar, fotostudios och videoredigeringslabb. Kombinationen av traditionellt hantverk och digitala tekniker ger dig en unik kreativ grund att stå på.

I undervisningen varvas teori och praktik, övervägande fokus ligger på det egna kreativa utövandet. Lika viktigt som det visuella uttrycket är berättandet och idéerna. Du arbetar självständigt och i grupp – med längre projekt eller i kortare workshops – dock alltid under handledning.

Första året studerar du både Grafisk design och Illustration. Andra året erbjuds viss valbarhet och under tredje året väljer du inriktning mot ett av ämnena.

Undervisningen förankras till omvärlden med hjälp av gästlärare, externa föreläsare, våra yrkesverksamma lärare och kurser i professionell utveckling. I årskurs tre finns även möjlighet till att göra utbyte med andra lärosäten utomlands.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid. Alla kurser är obligatoriska.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen

Efter studierna
Med en konstnärlig kandidatexamen kan du till exempel arbeta som illustratör, grafisk designer, art director och animatör.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Alla arbetsprover ska skickas in digitalt.
Obs! Du kan alltså varken skicka in eller lämna fysiska arbetsprover på Konstfack. Arbetsprover som avviker från våra anvisningar behandlas inte. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2014

Vi bedömer lösningarna på uppgifterna efter följande kriterier: vilja och förmåga att berätta, vilja och förmåga att kommunicera, teknisk skicklighet och hantverkskunskap, självständigt uttryck och förhållningssätt, förmåga att experimentera och ett undersökande förhållningssätt.

Eftersom GDI:s har två huvudinriktningar, Grafisk design och Illustration, tar vi också i förekommande fall hänsyn till ur vilket perspektiv den sökande löst uppgifterna. Den sökande kan alltså vara starkare i det ena och svagare i det andra och ändå komma ifråga.

Bra att veta: På grund av högt söktryck till GDI de senaste åren så är det få sökande som kommer in första gången de söker. Så ge inte upp, sök igen!


Du ska skicka in ett (1) PDF-dokument som består av max tolv (12) sidor:

1. Innehållsförteckning
Skriv uppgifternas namn och nummer enligt nedan (Uppgift 2-5). Visa varje arbete med en liten referensbild (ca 3-4 cm hög).
Skriv ditt namn och kontaktuppgifter på sidans övre högra hörn.
OBS! Ditt namn och kontaktuppgifter ska endast finnas på innehållsförteckningen.

Omfång: en (1) A3-sida


2. Min föreläsningsserie
Tänk dig att du har möjlighet att bjuda in fyra föreläsare till Konstfack som ska bli en öppen föreläsningsserie för alla, inte bara de som går på skolan.

Du har nu chansen att sprida din kunskap och skapa intresse kring ett ämne, eller ta chansen att lära dig mer om något som du är nyfiken på.

Vilka är föreläsarna? Hur ser affischerna och kommunikationen ut? Hur hänger affischserien ihop visuellt/tematiskt samtidigt som varje affisch speglar sitt innehåll? Föreläsarna kan vara nu levande, historiska, internationella personer eller dig själv kanske? Utforma minst fyra (4) affischer där titel på föreläsningen, föreläsarens namn och datum finns med.

Redogör för din process och tankegångar med en text; max 600 tecken inklusive blanksteg.

Omfång: max två (2) A3-sidor


3.  Porträtt av…
Välj någon du vill presentera i porträttform. Det kan vara någon nära dig eller avlägsen, känd eller okänd, nu levande eller historisk, eller kanske fiktiv (karaktär i bok/film/serie). Samla information om denna person och berätta i en eller flera bilder vem det är. Berätta i enbart bild eller med både bild och text.

Gör två varianter av porträttet:
1. Ett porträtt som föreställer personen (behöver inte vara realistiskt/verklighetstroget).
2. Ett porträtt där du berättar vem det är utan att avbilda personen.

Omfång: max två (2) A3-sidor. Valfri teknik.


4.  Överlevnadsguide för…
För vem/vilka skulle du vilja göra en överlevnadsguide? Fyll i titeln och presentera ett koncept med omslag + minst fem uppslag av denna fiktiva guide. Ett uppslag är en vänstersida och en högersida i någon typ av informativ publikation.

Omfång: max två (2) A3-sidor


5. Identitet
Du och dina vänner öppnar ett fik och du har i uppdrag att utforma dess visuella identitet. Vad är det för slags fik? Vad heter det? Vad är det som utmärker fiket och gör det unikt? Är det maten, kaffet, miljön eller har det en speciell målgrupp eller inriktning? Hur gestaltas det i den visuella identiteten och hur appliceras den, det står dig fritt att avgöra. Presentera förslag på till exempel skyltar, menyer, förpackningar, förkläden, påsar etc.

Presentera dina lösningar på max två (2) A3-sidor. Bifoga en kort förklarande text om din process och hur du resonerat. Skriv cirka 2-10 meningar som placeras på framsidan i det högra översta hörnet på ditt arbetsprov.

Omfång: max två (2) A3-sidor

6. Egna arbeten (valfritt)
Omfång: max två (2) A3-sidor


7. Skriftlig motivering
Skriftlig motivering till varför du vill studera på Kandidatprogrammet i Grafisk design & Illustration vid Konstfack (max 1000 tecken).

Omfång: en (1) A3-sida


Tekniska specifikationer
För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att du följer dessa tekniska specifikationer. Ansökningar som frångår dessa anvisningar behandlas inte.

Tredimensionella objekt avbildas fotografiskt.
OBS! Vi tar inte emot rörliga media. Film/animation visas med skärmdumpar. 

Filformat: PDF
Fysiskt format på PDF-dokumentet: A3 (liggande).
Upplösning på PDF-dokumentet: 150 dpi
Färgläge: RGB
PDF-dokumentet ska ej lösenordskyddas.
Döp PDF-dokumentet till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf


Detta ska du skicka in
Du ska skicka in ett (1) PDF-dokument som består av max tolv (12) sidor:
- Innehållsförteckning = max en (1) A3-sida
- Uppgiften ”Min föreläsningsserie” = max två (2) A3-sidor
- Uppgiften ”Porträtt av…” = max två (2) A3-sidor
- Uppgiften ” Överlevnadsguide för…” = max två (2) A3-sidor
- Uppgiften ”Identitet” = max två (2) A3-sidor
- Egna arbeten (valfritt) = max två (2) A3-sidor
- Skriftlig motivering = max en (1) A3-sida, max 1000 tecken

Viktiga datum
Anmälan senast 3 mars 2014
Arbetsprov senast 3 mars 2014
Komplettering av meriter: 14 mars 2014
Intervjuer: april 2014
Besked om antagning: maj 2014
Utbildningsstart: september 2014

Examensarbeten
2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006 

Mer information
Jiri Novak
Skyddad adress

Läs mer
Utbildningsplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och illustration, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Grafisk design & Illustration, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster