Grafisk design & Illustration, 180 hp

Kandidatprogrammet Grafisk Design och Illustration erbjuder en experimenterande, nyskapande och gränsöverskridande yrkesinriktad utbildning med fokus på det egna uttrycket.

Utmärkande för utbildningen är kombinationen av två ämnen: Grafisk design och illustration, båda har lika stor vikt och plats i utbildningen. Undervisningen rör sig mellan tre områden: grafisk design (inklusive typografi), illustration (inklusive fotografisk bild och grafik) och rörliga media (animation, video, webb).

Specifikt för Konstfack är tillgången till de olika verkstäderna, screentryck – och grafikverkstad (inklusive handsättning och tryckpress), tillgång till datasalar, fotostudios och videoredigeringslabb. Kombinationen av traditionellt hantverk och digitala tekniker ger dig en unik kreativ grund att stå på.

I undervisningen varvas teori och praktik med fokus på det egna kreativa utövandet. Lika viktigt som det visuella uttrycket är berättandet och idéerna. Du arbetar både självständigt och i grupp – med längre projekt eller i kortare workshops – dock alltid under handledning.

Första året studerar du både grafisk design och illustration. Andra året erbjuds viss valbarhet och under tredje året väljer du inriktning mot ett av ämnena. Undervisningen förankras till omvärlden med hjälp av gästlärare, externa föreläsare, våra yrkesverksamma lärare och kurser i professionell utveckling. I årskurs tre finns även möjlighet att göra utbyte med andra lärosäten utomlands.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid. Alla kurser är obligatoriska.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i visuell komunikation

Efter studierna
Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som illustratör, grafisk designer, art director och animatör.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2015

Vi bedömer lösningarna på uppgifterna efter följande kriterier: vilja och förmåga att berätta, vilja och förmåga att kommunicera, teknisk skicklighet och hantverkskunskap, självständigt uttryck och förhållningssätt, förmåga att experimentera och ett undersökande förhållningssätt.

Eftersom programmet har två huvudinriktningar, grafisk design och illustration, tar vi också i förekommande fall hänsyn till ur vilket perspektiv den sökande löst uppgifterna. Den sökande kan alltså vara starkare i det ena och svagare i det andra och ändå komma ifråga.

1. Okänd plats 
Bege dig till en plats du inte känner till eller brukar vara på för att göra ett reportage. Vad pågår här? Hur ser det ut? Vilka kommer hit? Vad säger de? Vad är berättelsen? Iakttag. Avlyssna. Anteckna. Beskriv din plats i bild och text. Du kan teckna eller fotografera och kombinera på det sätt som passar dig. Ge ditt reportage en rubrik där platsens namn ingår, eller låt enbart platsens namn vara rubrik. 

Max två (2) A3


2. Filmfestival

Tänk dig att du får chansen att arrangera en egen filmfestival. Vilka filmer vill du visa? Vilka filmer är bortglömda enligt dig? Vilka filmer kan presenteras i oväntade kombinationer?

Skapa en visuell identitet för din filmfestival. Formge en affischserie med fyra (4) filmaffischer (en film per affisch). Hur ser affischerna och kommunikationen ut? Hur hänger affischserien ihop visuellt/tematiskt samtidigt som varje affisch speglar sitt innehåll? 

Redogör för din formgivningsprocess och motivera dina val, inklusive hur du arbetat med typografi; max 600 tecken inklusive blanksteg.

Max två (2) A3


3. Lär oss något!

Vad vill du lära ut? Välj en av dina kunskaper som du vill förmedla till oss. Det kan vara ett hantverk, ett trick, en maträtt, eller något annat du tycker att vi borde kunna. Gör en ingående, minutiös manual som vi ska kunna använda för att lära oss det du kan. 

Presentera ett koncept med omslag + minst fem uppslag av din manual. Ett uppslag är en vänstersida och en högersida i någon typ av informativ publikation.

Max två (2) A3


4. Lagdräkt

Idrott har hittills varit en försummad del av grafisk design & illustration, samtidigt som det finns en mängd av spännande lösningar genom historien. Lagdräkten kan innehålla kulturella och sociala aspekter som till exempel klasstillhörighet eller politisk övertygelse och lagets namn syftar ofta (men inte alltid) på en geografisk plats. Färgval och symbolik är därför alltid en viktig del av gestaltningen. 

Vi vill att du formger en spännande lagdräkt åt ett fiktivt lag, det är upp till dig vilken slags lagsport du väljer samt hur många delar idrottsdräkten består av men laget ska bestå av minst fyra personer.  

Specifikationer:
• Din lagdräkt måste innehålla siffra (bak + fram), idrottarens namn (bak)

Max två (2) A3 som fördelas följande:
• Samtliga delar (bak och fram) ska presenteras separat på sida 1
• Hela lagets uppställning och eventuella detaljer du vill uppmärksamma presenteras på sida 2
• Motivera alla dina val (inklusive val av typografi).
• Gestalta med valfri teknik


5. Egna arbeten (valfritt)

Omfång: max två (2) A3-sidor


6. Skriftlig motivering

Skriftlig motivering till varför du vill studera på Kandidatprogrammet Grafisk design och illustration vid Konstfack (max 1000 tecken).

Omfång: en (1) A3-sida


7. Innehållsförteckning

Skriv uppgifternas namn och nummer (Uppgift 1-4). Visa varje arbete med en liten referensbild (ca 3-4 cm hög).
Skriv ditt namn och kontaktuppgifter på sidans övre högra hörn. 
OBS! Ditt namn och kontaktuppgifter ska endast finnas på innehållsförteckningen.

Omfång: en (1) A3-sida


Summering, detta ska du skicka in:
Du ska skicka in ett (1) PDF-dokument som består av max tolv (12) sidor:
- Uppgiften ”Okänd plats ” = max två (2) A3-sidor
- Uppgiften ”Filmfestival” = max två (2) A3-sidor
- Uppgiften ” Lär oss något!” = max två (2) A3-sidor
- Uppgiften ”Lagdräkt” = max två (2) A3-sidor
- Egna arbeten (valfritt) = max två (2) A3-sidor
- Skriftlig motivering = max en (1) A3-sida, max 1000 tecken
- Innehållsförteckning = max en (1) A3-sida


Tekniska specifikationer
För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att du följer dessa tekniska specifikationer. Ansökningar som frångår dessa anvisningar behandlas inte.

Tredimensionella objekt avbildas fotografiskt.
OBS! Vi tar inte emot rörliga media. Film/animation visas med skärmdumpar. 

Filformat: PDF
Fysiskt format på PDF-dokumentet: A3 (liggande)
Upplösning på PDF-dokumentet: 150 dpi
Färgläge: RGB
PDF-dokumentet ska ej lösenordskyddas.
Döp PDF-dokumentet till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf

Viktiga datum

20 januari 2015: Anmälan öppnar

2 mars 2015: Sista anmälningsdatum. Sista datum att ladda upp arbetsprover

13 mars 2015: Komplettering av meriter (Antagningsservice tillhanda)

April 2015: Intervjuer (Intervjuerna för 2015 är avslutade. På grund av högt söktryck kan feeback/omdöme endast ges till sökande som kommit på intervju).

Maj 2015: Antagningsbesked publiceras på antagning.se

Utbildningen startar i september 2015.


Mer information

Examensarbeten
2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006 

Kontakt
Jiri Novak
Skyddad adress

Läs mer
Utbildningsplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster