Grafisk formgivning & Illustration, 180 hp

Vi lever idag i hög utsträckning genom bild och film och genom det vi upplever på skärmar. Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har vi utsatts för ett så massivt flöde av bilder och människor kommunicerar dagligen med varandra via visuella media. Den visuella kommunikatörens roll har kanske aldrig varit så central som den är idag.

Kandidatprogrammet Grafisk formgivning & Illustration erbjuder en experimenterande, nyskapande och gränsöverskridande yrkesinriktad utbildning med fokus på det egna uttrycket. Utmärkande för utbildningen är kombinationen av två ämnen: Grafisk formgivning och illustration, båda har lika stor vikt och plats i utbildningen. Undervisningen rör sig mellan tre områden: grafisk design (inklusive typografi), illustration (inklusive fotografisk bild och grafik) och rörliga media (animation, video, webb).

Specifikt för Grafisk formgivning & Illustration på Konstfack är tillgången till välutrustade verkstäder för bland annat, screentryck – och grafik (inklusive handsättning , tryckpress och risograf), tillgång till datasalar, fotostudios och videolabb. Kombinationen av traditionellt hantverk och digitala tekniker ger dig en unik kreativ grund att stå på.

I undervisningen varvas teori och praktik med fokus på det egna kreativa utövandet. Lika viktigt som det visuella uttrycket är berättandet och idéerna. Du arbetar både självständigt och i grupp – med längre projekt eller i kortare workshops – dock alltid under handledning.

Första året studerar du både grafisk formgivning och illustration. Andra året erbjuds viss valbarhet och under tredje året väljer du inriktning mot ett av ämnena. Undervisningen förankras till omvärlden med hjälp av gästlärare, externa föreläsare, våra yrkesverksamma lärare och kurser i professionell utveckling. I årskurs tre finns även möjlighet att göra utbyte med andra lärosäten utomlands.

Poäng och studieform
180 högskolepoäng (3 år), helfart, dagtid. Alla kurser är obligatoriska.

Examen: Konstnärlig kandidatexamen i Visuell kommunikation

Efter studierna
Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som illustratör, grafisk designer, art director och animatör.

Behörighet och urval
Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju. Läs mer om behörighet och urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes arbetsprover med utgångspunkt i förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt, grad av självständigt uttryck, samt tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

I steg två kallas ett urval av sökande utifrån bedömningen till intervju. Under intervjun diskuteras den sökandes arbetsprover och förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt till det egna arbetet. Därefter fastställs slutgiltigt urval.

Arbetsprover skickas digitalt
Förutom att anmäla dig via www.antagning.se, ska du skicka arbetsprover digitalt via Konstfacks hemsida. Om du söker till mer än en utbildning vid Konstfack måste du skicka in arbetsprover för varje utbildning som du söker. Läs mer om hur du skickar in arbetsprover.


Arbetsprov inför antagning till hösten 2017

Vi bedömer lösningarna på uppgifterna efter följande kriterier: vilja och förmåga att berätta, vilja och förmåga att kommunicera, teknisk skicklighet och hantverkskunskap, självständigt uttryck och förhållningssätt, förmåga att experimentera och förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt.

Eftersom programmet har två huvudinriktningar, grafisk formgivning och illustration, tar vi också i förekommande fall hänsyn till ur vilket perspektiv den sökande löst uppgifterna. Den sökande kan alltså vara starkare i det ena och svagare i det andra och ändå komma ifråga.

1. Första raden
"Så du lyckades skaffa fram pengar? frågar pojken som kallas Kråkan lite släpigt."

Detta är en första rad ur en roman. Beskriv i bild karaktären Kråkan och vem han pratar med, miljön de befinner sig i och atmosfären. Besvara också i bild varför Kråkan ber om pengar, vad har hänt eller vad ska hända? Berätta över valfritt antal bildrutor, det kan vara en bild ruta eller flera. Presentera på max två (2) sidor i A3-format. Valfri teknik.


2. Då / Nu / Sen

Skapa en affischserie utifrån ditt liv: 1) i dåtid 2) i nutid 3) i framtid. Serien ska bestå av 3 affischer, en för varje tidsperspektiv. Affischerna kan utgå från verkligheten eller fiktion/dröm. Vad har hänt i ditt liv? Vad händer just nu? Vad kommer att hända? Vad vill du lyfta fram? Max två  (2) sidor i A3-format. Valfri teknik.


3. Porträtt

Välj en offentlig person som du beundrar eller inspireras av, personen kan vara verklig eller fiktiv. Beskriv personen och vad det är du inspireras av utan att porträttera själva personen. Arbeta endast med bild. Motivera alla dina val. Bifoga en kort förklarande text om din research och process och hur du resonerat. Skriv cirka 2-10 meningar som placeras på framsidan i det högra översta hörnet på ditt arbetsprov.

Max en  (1) sida i A3-format. Valfri teknik.


4. Money money money

Genom världshistorien har ekonomiska transaktioner skett på många olika sätt. Din uppgift är att hitta på en ny valuta. Hur kommer pengar att se ut i framtiden? Bestäm hur och var din valuta ska användas, och formge minst 5 valörer. Motivera alla dina val i formgivningen. Bifoga en kort förklarande text om din research och process och hur du resonerat, cirka 5–10 meningar som presenteras tillsammans med ditt arbetsprov.

Ditt förslag ska innehålla

1) Färgskala

2) Material

3) Bokstavsformer / typografi

4) Beskrivning och motivation av dina val

Max två (2) sidor i A3-format. Valfri teknik.


5. Egna arbeten (valfritt)

Omfång: max två (2) sidor i A3-format.


6. Skriftlig motivering

Gör en skriftlig motivering till varför du vill studera på Kandidatprogrammet Grafisk formgivning & Illustration vid Konstfack. Vad vill du lära dig? Vad har du för förväntningar på utbildningen? Varför tror du att utbildningen skulle passa dig?
Max 1000 tecken.

Lista punktvis dina tidigare erfarenheter som eventuell utbildning, jobb, praktik eller egen verksamhet och annat som du vill dela med dig av. 
Omfång: en (1) sida i A3-format.


7. Innehållsförteckning

Skriv uppgifternas namn och nummer (Uppgift 1-4). Visa varje arbete med en liten referensbild (ca 3-4 cm hög).

Skriv ditt namn och kontaktuppgifter på sidans övre högra hörn. 

OBS! Ditt namn och kontaktuppgifter ska endast finnas på innehållsförteckningen.

Omfång: en (1) sida i A3-format.


Summering, detta ska du skicka in:

Du ska skicka in en (1) PDF-fil som består av max elva (11) sidor:

- Innehållsförteckning = max en (1) sida i A3-format.

- Uppgiften ”Första raden” = max två (2) sidor i A3-format.

- Uppgiften ”Affischserie” = max två (2) sidor i A3-format.

- Uppgiften ” Porträtt” = max en (1) sida i A3-format.

- Uppgiften ”Money money money” = max två (2) sidor i A3-format.

- Egna arbeten (valfritt)= max två (2) sidor i A3-format.

- Skriftlig motivering = max en (1) sida i A3-format, max 1000 tecken.


Tekniska specifikationer
För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att du följer dessa tekniska specifikationer. Ansökningar som frångår dessa anvisningar behandlas inte.

Tredimensionella objekt avbildas fotografiskt.

OBS! Vi tar inte emot rörliga media. Film/animation visas med skärmdumpar. 

Filformat: PDF

Fysiskt format på PDF-filen: A3 (liggande)

Färgläge: RGB

PDF-filen ska ej lösenordskyddas.

Döp PDF-filen till ditt eget namn enligt principen: efternamn_förnamn.pdf

Enskilda filer ska inte överstiga 300MB. Totalt ska inte portfolion överstiga 500MB.


Viktiga datum

20 januari 2017: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar kl. 13.00. 

1 mars 2017: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

10 mars 2017: Sista datum för komplettering av meriter/betyg som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Mars/april 2017: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

11 maj 2017: Antagningsbesked publiceras på antagning.se.

28 augusti 2017: Terminsstart.


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Jiri Novak
Skyddad adress


Examensarbeten
2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006


Läs mer
Utbildningsplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Kursplaner för kandidatprogrammet Grafisk design och Illustration, 180 hp

Uppdaterad: 26 november 2012
Sidansvarig: Webmaster