Gemensam kurs för kandidatprogrammen

Studenter i årskurs 1 har, förutom ämneskurser i sina respektive program, en kurs som är gemensam och obligatorisk.