Konst-, design- och konsthantverkshistoria I, 2017-2018

     

                                                                                                                         
Kursansvarig: 
Sara Kristoffersson
 
     
Kurskod: Kursplaner: Institution:
DIV001 Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (DIV).pdf Design, Inredningsarkitekur och Visuell Kommunikation
   
KHH001 Konst-, design och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (KHV).pdf  Konsthantverk
   
KOK001 Konst-, design och konsthantverkshistoria 1, 7 hp (Konst).pdf Konst
   
   
   
   
Kursens indelning i delar:
Provkod Delkursbeskrivning och schema för provmoment: Termin:
* Del 1, 3,5 hp: H17
   
   
     
* Del 2, 3,5 hp V18
 
  • Schema och kurslitteratur, V18 (länk till inlogg intranät)
    Publiceras V18
 
     
*För provkoder kontakta respektive institution

Uppdaterad: 26 oktober 2017
Sidansvarig: Webmaster