Kursbeskrivningar H19-V20

År 1

 
Introduktion till programmets ämnen smycke och corpus 1 (totalt 26,5 hp)

Delkurs Utblick och utforskande (2019).pdf

Moment i delkursen Utblick och utforskande, vecka 44 (2019).pdf

Delkurs Introduktion i Ädellabs verkstäder 1 (2019).pdf

Delkurs Introduktion i allmänna metallverkstan (2019).pdf

Schema introduktion i verkstäder (2019).pdf

Delkurs Introduktion i skulpturverkstan.pdf
Schema skulpturstudion 2019.pdf

Delkurs Hate Utmanande materialiteter (2019).pdf

Delkurs Smycke - ämnesorienterat individuellt projekt (2019).pdf

Delkurs Analys, reflektion och presentationsmetodik (2019).pdf

Delkurs Making Theory 1 (VT2020).pdf

Delkurs Introduktion i Ädellabs verkstäder 2 (VT2020).pdf

Introduktion till programmets ämnen smycke och corpus 2 (totalt 26,5 hp)

Delkurs Introduktion i Allmänna snickeriet (VT2020).pdf

Delkurs Introduktion i Ädellabs verkstäder 2 (VT2020).pdf

Delkurs Corpus 1, ämnesorienterat individuellt projekt, VT2020.pdf

Delkurs Process och metodik 1, VT20.pdf

Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1

Delkurs Konst, design och konsthantverkshistoria 1, VT20.pdf

Göra synlig är en modul i Utblick genom den egna praktiken 1 som skulle ha tagits i 2:an men läses VT20 av 1:orna pga Coronakrisen.

Kursbeskrivning Göra synlig.pdf

Litteraturlista. Plats och Rum (till modul Göra synlig).pdf


År 2


Ädellaborationer/Awake på totalt 35 hp fördelat på höst- och vårtermin

Delkurs Awake (2019).pdf

Delkurs i Awake vecka 44 (2019).pdf

Delkurs Corpus 2 (2019).pdf

Delkursbeskrivning Connecting 2 (POP) (2019).pdf

Delkurs Exploration (Making visible) (2019).pdf

Delkurs Evaluation 3 (2019).pdf

Delkurs Smyckekonst 2 (VT2020).pdf

Delkurs Experiment 2 (VT2020).pdf

Hantverksteknik 2

Kursbeskrivning FWPWFOT(Hantverksteknik 2 MFK212) VT20.pdf

Craft Theory II

Craft Theory II (HT 19).pdf

Open Studio 2

Open Studio 2, VT20.pdf

Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2

Delkurs Konst, design och konsthantverkshistoria 2, del 1, HT19.pdf

Delkurs Konst, design och konsthantverkshistoria 2, VT20.pdf

Ädellaborationer_AWAKE_Connecting2_Workshop_CURRENT OBSESSION.pdf

EXHIBITION_Ädellaborationer_AWAKE, vt.pdf


 

År 3


Ädellaborationer/Make på totalt 26,5 hp

Helkurs Ädellaborationer Make (ht2019).pdf

Delkurs i Make vecka 44 (2019).pdf

Delkurs workshops Utblick och utforskande 3.pdf

Kurshäfte ­uppsatskurs (2019–2020).pdf

Hantverksteknik 3

Hantverkstekniker 3 (VT2020).pdf

Professionel utveckling

Delkurs Presentationsteknik (VT2020).pdf 

Examensarbete

Delkurs Examensarbete, MFK316 (VT2020).pdf

Uppdaterad: 21 augusti 2019
Sidansvarig: Karin Hultquist Persson