HT2018-VT2019

År 1:

Ädellaborationer/Shake
Kursbeskr. ÄdellaboratonerShake.pdf

Introduktionskurs i skulpturala metoder
Kursbeskr. Skulpturala metoder.pdf  Schema Skulpturintro ÄL K1.pdf

Introduktionskurs i Träbearbetning

Introduktionskurs i Metallbearbetning
Kursbeskr Intro Metallbearbetn DKS008.pdf

Hantverksteknik 1
Kursbeskrivn Introduktion i verkstäderna, ht.pdf

Kursbeskr Chanér.pdf

Kursbeskr Introduktion i verkstäderna, vt.pdf

Craft Theory (Making Theory)
Kursbeskr och schema Making Theory VT 19.pdf

Printshop 1
Kursbeskr PRINT SHOP 1, KON001.pdf

Konst-, design- och konsthantverkshistoria 1
-> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 1

År 2:

Ädellaborationer/Awake
Kursbeskr ÄdellaborationerAwake.pdf

Craft Theory
Kursbeskr Craft Theory II, ht18.pdf

Hantverksteknik 2
Kursbeskr Delkurs i Hantverksteknik 2.pdf

Print shop 2
Kursbeskr PRINTSHOP 2, KON002.pdf

Open Studio
Kursbeskr Open Studio VT19.pdf

Konst-, design- och konsthantverkshistoria 2
-> Länk till Konst-, design och konsthantverkshistoria 2 

År 3:

Ädellaborationer/Make
Kursbeskr. ÄdellaborationerMake.pdf

Uppsats
Kurshäfte ­uppsatskurs.pdf

Examensarbete
Kursbeskr Examensarbete.pdf

Slutrapport
Kursbeskr. Slutrapport.pdf

Hantverksteknik 3

Professionell utveckling (består av två delar, Retorik och Entreprenörskap)
Kursbeskrivning i Retorik.pdf

Kursbeskr. Entreprenörskap.pdf

Uppdaterad: 24 augusti 2018
Sidansvarig: Karin Hultquist Persson