Kursbeskrivningar

Kursbeskrivning är lärarens konkretisering av kursplanen. Där framgår vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är.  Kursledaren ska ta fram en kursbeskrivning och se till att den publiceras digitalt minst två veckor innan kursstart.
Från och med höstterminen 2022 kommer alla kursbeskrivningar för Smycke och corpus publiceras i Canvas alternativt skickas till studenterna med e-post.