Ädellab Kursbeskrivningar

Kursbeskrivning är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är.  Examinator ska ta fram en kursbeskrivning och se till att den publiceras digitalt minst en vecka innan kursstart.

HT 2016

Åk: ÄL-K1   Kurskod: MFK106, MFK107, KHH001, DKS008, DKS009               Kurskod: Kursnamn: Hp MFK106 Ädellaborationer/SHAKE: 13,5 hp   Kursbeskr...

VT 2017

Åk: ÄL-K1               Kurskod: Kursnamn: Hp MFK106 Ädellaborationer/Shake: 7 hp     Kursbeskr Ädellaborationer Shake (MFK106) H16-V17.pdf   MFK10...

Uppdaterad: 11 september 2014
Sidansvarig: Webmaster