Smycke och corpus: Ädellab Kursbeskrivningar

Kursbeskrivning är lärarens konkretisering av kursplanen. Av kursbeskrivningen framgår inte bara vilka lärandemål kursen har utan också vad man ska göra på vägen dit. Du får också veta vem som är lärare, när kursen går och vilka betygskriterierna är.  Kursledaren ska ta fram en kursbeskrivning och se till att den publiceras digitalt minst två veckor innan kursstart.

Kursbeskrivningar H21-V22

Detaljer i kursbeskrivningarna kan komma att ändras, i vissa fall kommer ändringen bara att publiceras i Canvas, så var noga med att hålla dig...