Gemensamma kurser

Varje student på kandidatprogrammet har - förutom ämneskurser inom sina program - även kurser som är gemensamma för alla. / In addition to the subject courses within the bachelor programmes there are common courses for bachelor students.

För mer information kontakta:

Utbildningsadministratör

Ayda Lund
Skyddad adress

Uppdaterad: 14 januari 2016
Sidansvarig: Webmaster