Internationellt utbyte

Konstfack är en högskola med internationell prägel. Våra professorer och lärare rekryteras internationellt och studenterna på vårt Master program representerar flera världsdelar.

Internationaliseringsarbetet bidrar till kunskapsutbyte och ökar förståelsen mellan länder, kulturer och religioner. Dessutom förbereder det dig som student för världen som arena.

Konstfack har utbytesavtal och gemensamma projekt med cirka 90 universitet och högskolor i mer än 35 länder. Varje år tar Konstfack emot cirka 80 internationella studenter. Runt 30 av dessa börjar på något av våra Masterprogram, som är på engelska. De övriga 50 är utbytesstudenter, som i regel stannar en termin. Konstfack har bra balans mellan antalet utresande och inresande utbytesstudenter. 

Utbytesavtalen ger Konstfack även möjlighet att ta emot studenter, lärare och annan personal från våra partnerskolor. Se under "Partnerskolor" för lista på vilka skolor just ditt program har avtal med.

Åka på en utbytestermin
Som student på Konstfack kan du ansöka om möjligheten att åka på utbyte till en av våra partnerskolor. Lämplig tid för utbytet varierar mellan programmen:

Årskurs 2: Industridesign (VT), Konst (Både VT och HT), Textil (HT) och Ädellab (VT)

Årskurs 3 (på höstterminen): Industridesign, Inredningsarkitektur & möbeldesign, Keramik och Glas, Grafisk design & Illustration och Industridesign.

Kontakta Internationella enheten för information om vad som gäller på Masternivå.Konstfacks utbyten
Utbyten sker inom ramen för Erasmus, Nordplus och bilaterala avtal. (Bilaterala kallas avtalen med skolor utanför EU och Norden)

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: Matilda Uhrström