Internationellt utbyte

Konstfack är en högskola med internationell prägel. Våra professorer och lärare rekryteras internationellt och studenterna på vårt Master program representerar flera världsdelar.

Internationaliseringsarbetet bidrar till kunskapsutbyte och ökar förståelsen mellan länder, kulturer och religioner. Dessutom förbereder det dig som student för världen som arena.

Konstfack har utbytesavtal och gemensamma projekt med cirka 70 universitet och högskolor i mer än 25 länder. Varje år tar Konstfack emot cirka 70 internationella studenter. Runt 30 av dessa påbörjar någon av de engelskspråkiga inriktningar som ges inom vårt Masterprogram.

Utbytesavtalen ger Konstfack även möjlighet att ta emot studenter och gästföreläsare från andra länder. Se under "Partnerskolor" för lista på vilka skolor just ditt program har avtal med.

Åka på en utbytestermin
Som student på Konstfack kan du ansöka om möjligheten att åka på utbyte till en av våra partnerskolor. Lämplig tid för utbytet varierar mellan programmen:

Årskurs 2: Konst (Både VT och HT), Textil (VT) och Ädellab (VT)

Årskurs 3 (på höstterminen): IA, KoG, GDI och ID

Kontakta Internationella enheten för information om vad som gäller på Masternivå.Konstfacks utbyten
Utbyten sker inom ramen för Erasmus, Nordplus och bilaterala avtal. (Bilaterala kallas avtalen med skolor utanför EU och Norden)

Uppdaterad: 12 augusti 2010
Sidansvarig: Matilda Uhrström