Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies


Facebook - Konstfack

Instagram - Konstfack

Uppdaterad: 2 mars 2018

Ways of Seeing, 7,5 hp, 2017

Hur formas och omformas identitet, normer och gränser genom visuell kommunikation? Kursen Ways of Seeing för yrkesverksamma ger dig en introduktion till hur normkritiska kunskaper och förhållningssätt kan ge oss verktyg och metoder för att utveckla praktiken.

Traditionellt har undervisningen inom design och visuell kommunikation fokuserat på den isolerade betydelsen av form och media. På kursen Ways of Seeing undersöker vi vårt görande och frågar oss närmare: Vem delar vad med vem, genom vilka former och media – och med vilken effekt? 

Kurskod: GIF009

Målgrupp
Yrkesverksamma inom kommunikationsämnen i stort, t ex formgivare, illustratörer, typografer, art directors, arkitekter, konstnärer, fotografer, scenografer, filmmakare, museianställda, journalister, författare m fl.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande
– ha grundläggande kunskap och förståelse inom området visuell kommunikation
– kunna visa förmåga att resonera kring den visuella kommunikationens möjlighet som deltagande kraft i samhälleliga processer
– kunna ge exempel på hur estetiska förskjutningar kan användas för att förändra kommunikationen i ett projekt
– kunna visa förmåga att redogöra för normkritiska metoder samt hur de kan appliceras på det egna arbetet

Kursens innehåll
- Normkritisk visuell kommunikation som språk och metod.
- Kartläggning och analys av områdets begrepp och referenser.
- Undersökning av hur identitet, normer och gränser produceras och reproduceras genom visuell kultur.
- Visuell kommunikation och dess möjliga förhållanden till makt och andra samhälleliga aspekter.
- Exempel på hur estetiska förskjutningar kan användas för att förändra kommunikation.
- Exempel på hur visuell kommunikation har förändrats över tid.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Särskild behörighet.

Konstnärlig kandidatexamen eller kandidatexamen inom kommunikationsområden såsom visuell kommunikation, design, konst, konsthantverk, arkitektur, journalistik eller liknande. Alternativt motsvarande kunskaper genom yrkesverksamhet inom ovan angivna områden.

Urval
Samlad bedömning av tidigare meriter samt intresseförklaring (max. 1500 tecken).

Antal studieplatser:

Examination
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Redovisning av en normkritisk process genom ett gestaltande eller skriftligt arbete samt muntlig och visuell presentation vid slutseminarium. Redovisning av arbete dokumenteras i form av en samlad publikation vid kursens slut.

Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänt och Underkänt.

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v 35-50 2017
Studietakt: 25%
Studieform: Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt kurslitteratur. Kursen fokuserar på diskussioner kring olika begrepp och referenser inom visuell kommunikation. Dessa diskussioner genomförs i seminarieform, genom föreläsningar samt samtal om estetiska förskjutningar. En del av tiden används för självständigt kritiskt undersökande arbete.

Kursen pågår under 16 veckor, en kväll i veckan kl 16.30-19.30 (med undantag för röda dagar och/eller storhelger), rullande, kombinerat med ca 4-5 timmars självstudier per vecka samt ett pågående eget projektarbete utspritt över hela terminen.

Undervisningen sker företrädesvis på svenska, kurslitteratur och föreläsningar kommer även att ges på engelska.

Plats
: Konstfack

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursplan:  GIF009_Ways of Seeing_7 5hp.pdf

Litteraturlista:
Kurslitteraturlista.pdf

Schema:


Ansökan

Anmälan
Anmälan sker under perioden  15 mars och 18 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se,  Du kan antingen ladda upp filer på antagning.se eller skicka in dem till Antagningservice FE 20101, 839 87 Östersund.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Filer att skicka in
- CV + Intresseförklaring (max 1500 tecken) (1) PDF-fil.
Sammanlagt en (1) PDF-fil

Observera att sena anmälningar handläggs i mån av tid och plats på kursen. Sena anmälningar rangordnas efter anmälningsdatum.

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2017

15 mars 2017
Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

18 april 2017
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

8 maj 2017
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (konstfack.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

13 juli 2017
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

28 juli 2017
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

3 augusti 2017
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Kursansvarig lärare: Rebecca Vinthagen


Mer information

Ayda Lund
Skyddad adress
+46 8 450 42 80

Institution
Institutionen för Design, Inredningsarkitektur och Visuell kommunikation (DIV)

Uppdaterad: 24 februari 2015
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö