Ways of Seeing, 7,5 hp, 2019

Kursen Ways of Seeing för yrkesverksamma ger en introduktion till hur kunskaper om normkritik kan fungera som redskap för att utvidga din praktik bortom för-givet-tagna eller för-sant-hållna idéer om hur vi når ut till fler. Med ditt befintliga arbete i centrum, prövar vi gemensamt nya infallsvinklar på görandet för att stärka visuell kommunikation som socialt och konstnärligt hållbar praktik. 

Kursansvariga lärare: Professor Johanna Lewengard och Brita Lindvall Leimann

Målgrupp
Yrkesverksamma inom visuell kommunikation; grafiska formgivare, illustratörer, serietecknare, animatörer, filmare, typografer, art directors, creative directors, fotografer m.fl.

Kurskod: GIF009

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska den studerande
– ha grundläggande kunskap och förståelse inom området visuell kommunikation
– visa förmåga att resonera kring den visuella kommunikationens möjlighet som deltagande kraft i samhälleliga processer
– kunna ge exempel på hur estetiska förskjutningar kan användas för att förändra kommunikationen i ett projekt
– visa förmåga att redogöra för normkritiska metoder samt hur de kan appliceras på det egna arbetet

Kursens innehåll
- Normkritisk visuell kommunikation som språk och metod.
- Kartläggning och analys av områdets begrepp och referenser.
- Undersökning av hur identitet, normer och gränser produceras och reproduceras genom visuell kultur.
- Visuell kommunikation och dess möjliga förhållanden till makt och andra samhälleliga aspekter.
- Exempel på hur estetiska förskjutningar kan användas för att förändra kommunikation.
- Exempel på hur visuell kommunikation har förändrats över tid.

Förkunskapskrav (behörighetskrav)
Konstnärlig kandidatexamen eller kandidatexamen inom kommunikationsområden såsom visuell kommunikation, design, konst, konsthantverk, arkitektur, journalistik eller liknande. Alternativt motsvarande kunskaper genom yrkesverksamhet inom ovan angivna områden.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3.

Urval
Samlad bedömning av tidigare meriter samt intresseförklaring (max. 1500 tecken).

Antal studieplatser: ca 30

Examination
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Redovisning av en normkritisk process genom ett gestaltande eller skriftligt arbete samt muntlig och visuell presentation vid slutseminarium. Redovisning av arbete dokumenteras i form av en samlad publikation vid kursens slut.

Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänt och Underkänt.

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v 36. 2019 - 3. 2020
Studietakt: 25%
Studieform: Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt kurslitteratur. Kursen fokuserar på diskussioner kring olika begrepp och referenser inom visuell kommunikation. Dessa diskussioner genomförs i seminarieform, genom föreläsningar samt samtal om estetiska förskjutningar. En del av tiden används för självständigt kritiskt undersökande arbete.

Kursen pågår under ca 16 veckor, en kväll i veckan kl. 16.30-19.30 (med undantag för röda dagar och/eller storhelger), rullande, kombinerat med ca 4-5 timmars självstudier per vecka samt ett pågående eget projektarbete utspritt över hela terminen.

Undervisningen sker företrädesvis på svenska, kurslitteratur och föreläsningar kommer även att ges på engelska.

Plats
: Konstfack

Undervisningsspråk: I huvudsak svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsnivå: Avancerad

Kursplan:  GIF009_Ways of Seeing_7 5hp.pdf

Litteraturlista:
Kurslitteraturlista.pdf

Ansökan

1. Anmälan till antagning.se
Anmälan sker under perioden 15 mars och 15 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

2. Filer att skicka in till konstfack.se
- CV + Intresseförklaring (max 1500 tecken) (1) PDF-fil.
Sammanlagt en (1) PDF-fil.

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Anmälan stängd  

1. Anmäl dig på www.antagning.se

 

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2019

15 mars 2019
Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

15 april 2019
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

7 maj 2019
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se).

• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (konstfack.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

11 juli 2019
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

26 juli 2019
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

1 augusti 2019
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

 

 Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Antagningen
Skyddad adress
08-450 41 77


Kursansvariga lärare: Johanna Lewengard och Brita Lindvall Leimann

Institution
Institutionen för Design, Inredningsarkitektur och Visuell kommunikation (DIV)

Uppdaterad: 24 februari 2015
Sidansvarig: Antagningen

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.