Slöjdens hantverk och formgivning, 15 hp, HT23

Kursen riktar sig såväl till de som är intresserade av slöjd och vill lära sig mer, som till lärare som vill utöka sin behörighet med ämnet slöjd.

Kursen syftar till att ge fördjupade hantverkskunskaper i slöjdens materialinriktningar: metall, textil och trä. Med tradition som inspiration arbetar vi med formgivningsprocesser och idéutveckling av föremål i ett interkulturellt perspektiv. Kursen ger bland annat kunskaper i maskinsömnad, konstruktioner i trä och metoder för bearbetning av metall. I kursinnehållet inkluderas formgivningsmetoder där slöjdkunskaper tillämpas utifrån egna idéer som utvecklas till individuella föremål i valfria material och tekniker.

Undervisningen sker i Konstfacks välutrustade slöjdsalar.

Tips! Om du är mitt i arbetslivet och vill läsa kursen kan den ingå i en ansökan om omställningsstudiestöd från CSN.

Tips nr 2! Läs även kursen Slöjdens material och redskap, 15 hp (som startar v.35, hösten 2023) för att få ännu mer ämneskunskap.

Tips nr 3! Om du senare vill läsa Ämneslärarprogrammet kan du ansöka om att tillgodoräkna kursen.

Målgrupp:
Sökande med intresse för – och/eller erfarenhet av – slöjd.

Kursen vänder sig även till lärare som önskar utöka sin lärarlegitimation med behörighet i ämnet slöjd samt till dem som vill byta yrke med hjälp av omställningsstudiestöd.

Kursens huvudsakliga innehåll:
- Förband i metall och fogar i trä
- Inre och yttre formning i metall och trä
- Sömnadsmetoder och grundläggande tygkonstruktioner
- Ytbehandling, struktur och mönster
- Resurshushållning
- Interkulturella perspektiv på hantverkstraditioner och formgivning
- Ämnesdidaktik och styrdokument
- Orientering om aktuell slöjdforskning

Lärandemål:
Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:
- Undersöka och tillämpa olika tekniker för två- och tredimensionell formgivning
- Använda slöjdspecifika begrepp
- Analysera slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck
- Sätta slöjdande i ett interkulturellt perspektiv
- Redogöra för estetiska och hållbara val
- Dokumentera och reflektera över arbetsprocesser i slöjd
- Utforma och bedöma kvaliteter i instruktioner och didaktiska planeringar

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet för högskolestudier och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, samt Engelska 6. Utöver det krävs godkänt resultat på arbetsprov.

Urval:
Platserna fördelas lika mellan tre urvalsgrupper: 
1) på betyg och godkända arbetsprover
2) på högskoleprov och godkända arbetsprover
3) de studenter som fått Väl Godkänt på arbetsproverna.

Antal studieplatser: ca 5 st

Studietid, studietakt, studieform:
v. 45 2023- v. 2 2024
100% heltid
Campusundervisning

Utbildningsnivå: Grundnivå

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: Svenska

Kursplan: LF1010

Litteraturlista: Slöjdens hantverk och formgivning, litt.


Så här ansöker du:

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 17 apr 2023).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 

2. Styrka meriter för behörighetskrav och skicka in arbetsprover för behörighet och urval till antagning.se (15 mar - 2 maj 2023).
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighetskraven finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

Du behöver även ladda upp arbetsprover. Arbetsprover är dels en del av behörighetskravet och kommer även att användas i urvalet bland behöriga sökande.

Endast arbetsprover som laddats upp till aktuell antagningsomgång kan beaktas.


Arbetsprov - Slöjd

Presentera ett eget utformat slöjdarbete, som visar din förmåga att arbeta med några av skolslöjdens tekniker och verktyg för hårda och mjuka material, det vill säga trä, metall och/eller textil, gärna i kombination.

Slöjdföremålet dokumenteras genom
- fem till tio (5-10) fotografier som visar föremålet i dess helhet, till exempel fram- och baksida, över- och undersida, samt ut- och insida. Det behövs närbilder av detaljer i arbetet för att en korrekt bedömning ska kunna göras.

Bifoga också en skriftlig dokumentation omfattande högst 200 ord som presenterar utvecklingen från idén till det inlämnade slöjdföremålet. Beskriv dina ställningstaganden angående val av material och redskap, hantverksteknik, färg och form samt olika moment vid framställning av slöjdföremålet. Om du kan, använd facktermer för material, redskap, teknik etc.

Ditt arbetsprov kan gärna också vara ett arbete du har gjort inom tidigare utbildning eller kurser. Informera i så fall om detta.

Till denna uppgift ska du alltså skicka in (som 1 PDF):
• fem-tio (5-10) fotografier som visar ditt slöjdföremål
• en (1) skriftlig dokumentation med högst 200 ord
• Märk den pdf som du skickar in med "Arbetsprov Slöjd"

Bedömningskriterier för uppgift:
I denna uppgift bedömer vi i området idé och gestaltning hur du kan utveckla idéer till en slöjdprodukt samt förmåga att välja material och teknik i relation till det resultat som du eftersträvar.
Bedömningsområdet material och teknik gäller din förmåga att använda slöjdverktyg och -redskap för att bearbeta materialet i relation till ditt syfte med föremålet.

Accepterade filformat: PDF. Döp filen till "Arbetsprov slöjd". Filen laddas upp genom att logga in på antagning.se, gå sen till Mina sidor och klicka på Meriter och därefter Dokumentuppladdning.  Kom ihåg att när du har laddat upp dina dokument så kan du inte radera dem.


Institution: Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS)

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.