Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies


Facebook - Konstfack

Instagram - Konstfack

Youtube - Konstfack

Uppdaterad: 14 september 2018

Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, 15 hp, 2018

Vad innebär det att förhålla sig till språkets potential som våld och som överenskommelse? Var går gränserna för det gränsöverskridande ordet? Under vilka villkor lever texten i en konstnärlig praktik? I kursen Skrivandets förhandlingar undersöker vi estetiska, politiska och etiska dimensioner av skrivande. Genom textsamtal  utifrån deltagarnas projekt och i relation till samtida tankeströmningar fördjupas praktik och förhållningssätt, där egna erfarenheter bryts mot lärarnas och kursmaterialet.

I kursen tas samtida konst och litteratur som utgångspunkt för frågor om konflikt och ansvar i ett postkolonialt och flerdimensionellt samhälle. Vad tillfogar konsten sin läsare och var någonstans uppstår ansvar? På vilket sätt fungerar litterära strategier? Hur ser relationen ut mellan litteratur och våldsamma politiska handlingar?

Textsamtalen är i kursen en reflekterande praktik, där konstnärliga valmöjligheter blir belysta av politiska och estetiska villkor. Genom att samtala om den textuella praktiken utvecklas förhandlingar av språk och strategier i skrivandet.

Kursen består av lärar- och författarledda seminarier, textsamtal, workshops samt individuell handledning. Under året möts kursens deltagare under fem seminarieperioder, där varje kurstillfälle innehåller föreläsningar och bygger på aktiva samtal kring inläsningsmaterialet och det egna skrivandet. Workshops leds av lärare (författare och konstnärer) utifrån deras praktik och forskning.


Målgrupp
Kursen vänder sig till författare och konstnärer som arbetar med text och narrativ. Den sökande arbetar med ett eget konstnärligt och skönlitterärt projekt. Exempel på möjliga textuella praktiker är poesi, essäistik, video-essä, installation, manus och performancepraktik som involverar text.

Lärandemål
Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna:
- förhålla sig till begreppen konflikt och ansvar inom konstnärligt gestaltande
- praktisera skrivandets förhandlingar genom eget skrivande och textsamtal med övriga studenter
- reflektera över egna och andras läsningar och sätt att tala om text
- kritiskt analysera den textuella praktikens samhälleliga villkor och kontexter

Kursens innehåll
Kursen är tvärvetenskaplig och baserad på textuell praktik i konst och litteratur. Den är teoretiskt informerad och syftar till att problematisera perspektiv på skrivande och språk som konflikt och ansvar. I textsamtal synliggörs och förhandlas skrivandets praktik. Kursen inbegriper redovisning av arbetsprojekt och offentligt framträdande.

Behörighetskrav
Kandidatexamen i konst, litterär gestaltning eller motsvarande kunskaper.

Urval
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på bedömning av arbetsprover.

Planerat antal studieplatser: 12

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v. 3 2018 - v. 50 2018
Studietakt: 25 % av heltid

Kursen består av föreläsningar/seminarier samt självstudier på basen av obligatorisk litteratur. Kursen inbegriper dessutom textsamtal i grupp och individuell handledning samt offentlig presentation i form av utställning/uppläsning eller katalog.

Plats: Konstfack

Examination
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Kursen examineras dels genom individuellt verk som responderas av extern opponent, dels genom en offentlig utställning/uppläsning och/eller katalog.

Undervisningsspråk: Svenska 

Utbildningsnivå: Avancerad

Kurskod: KOY016

Kursplan: KOY016 Skrivandets förhandlingar Konflikt och ansvar i text.pdf 

 

Så här ansöker du till Skrivandets förhandlingar

1. Anmälan till antagning.se: Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 15 september - 16 oktober 2017. Meriter för att styrka behörighetskravet (Kandidatexamen i konst, litterär gestaltning eller motsvarande kunskaper) laddar du upp till antagning.se.

2. Filer till konstfack.se: Filer för att delta i urvalet laddar du upp elektroniskt via Konstfacks hemsida under perioden 15 september - 31 oktober 2017. Dessa filer kommer att användas i urvalet mellan behöriga sökande.

Filer att skicka in till konstfack.se
- CV
- Kortfattad projektbeskrivning och motivering till val av utbildning (max 1 A4)
- 5-10 sidor litterär text eller 3-5 arbetsprover i valfri konstnärlig teknik

Tekniska anvisningar
Textarbeten laddas upp som PDF. 

Video/Rörlig bild: Varje film ska finnas i sin helhet. Om videoverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion/sammanfattning av verket om högst 90 sekunder.

Arbetsproverna kommer att bedömas på datorskärm. Komprimera därför filmfilen till ett mindre format för att passa visningsmediet.

Ljudverk: Varje ljudverk ska finnas i sin helhet. Om ljudverket är längre än 4 minuter ska det inledas med en kortversion eller ett utdrag om högst 90 sekunder.

Filformat: PDF, MOV, MP4, eller MP3

Anmälan är stängd.

Viktiga datum för ansökan till vårterminen 2018 

15 september 2017, kl. 13:00
Anmälan öppnar (antagning.se).

16 oktober 2017, kl. 24.00
Sista datum för anmälan (antagning.se).

31 oktober 2017, kl. 24.00
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se).
• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).
• Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida (konstfack.se).

8 december 2017
Antagningsbesked 1 publiceras (antagning.se).

19 december 2017 
Sista svarsdag (antagning.se).

27 december 2017
Antagningsbesked 2 publiceras (antagning.se).


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Studentkansliet
Skyddad adress,
08-450 41 77

För mer information om kursen, kontakta:
Helena Höök
Skyddad adress
08-450 41 90

Kursansvarig lärare: Elisabeth Hjorth, Institutionen för konst

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Uppdaterad: 7 september 2015
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö