Programmering för konstnärer, 30 hp, 2020

Kursen ger en introduktion till programmering med inriktning på konstnärlig praktik.

Kursansvarig lärare: Palle Torsson

Målet är att ge studenterna förmåga att tänka genom programlogik, skriva egna enklare program samt hjälpa studenten att förstå hur programmering kan tillämpas på den egna praktiken. I kursen introduceras studenten till ämnet på tre olika sätt.

Dels till de öppna populära plattformar som gör det lätt att konkretisera elektroniska installationer, Arduino och Raspberry Pi.

Dels till programmering för visualisering och bildhantering såsom, JavaScript, Processing och spelutvecklingsverktyget Unity3d.

Dels genom konkreta exempel på hur konstnärer arbetar med programmering.

Introduktionen till de olika områdena sker på måndagar. Under veckan följs arbetet upp med öppna laborationer och experiment som studenten driver själv genom samarbeten med andra studenter. I slutet av varje vecka sker en uppföljning med handledning av de enskilda projekten. Kursen avslutas med ett större konkret projekt som studenten utvecklar.

Målgrupp:
Personer inom kreativa praktiker konstnärer, formgivare, designers, arkitekter, m fl.

Lärandemål:
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna använda programmeringslogik och ha förmåga att skapa mer eller mindre komplexa program. Studenten skall också kunna identifiera och diskutera hur denne i sin praktik kan använda programmering samt reflektera över hur algoritmer påverkar och verkar i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Förkunskapskrav:
Yrkesverksamhet som konstnär, formgivare, designer eller arkitekt eller minst 60
högskolepoäng inom konst, grafisk formgivning, design, konsthantverk, arkitektur eller motsvarande.

Urval:
Urval sker genom en samlad bedömning av tidigare meriter samt intresseförklaring.

Studietid, studietakt:
Start- och slutveckor: v.36 2020 - v.22 2021.
Studietakt: 50%

Kursplan: KOY027 Programmering för konstnärer_pdf

Plats: Konstfack

Antal platser: ca 11

Undervisningsspråk: Svenska

Undervisningsnivå: Grundnivå

Examination:
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd. Examination sker genom inlämningsuppgifter samt ett obligatoriskt slutprojekt.


Ansökan

1. Anmälan till antagning.se
Anmälan sker under perioden 16 mars till och med 15 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.


2. Filer att skicka in till konstfack.se
- Intresseförklaring om max 1 A4-sida och CV (som 1 PDF)


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.