Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 24 mars 2015

Magisterkurs i bildpedagogik, 30 hp

Kurstillfället erbjuds inte 2015-2016   Syftet med kursen är att deltagarna utvecklar fördjupade kunskaper inom det bildpedagogiska och bildvetenskapliga fältet. Kursen ska utveckla förmågan att i ett eget undersökande arbete bidra till kunskapsutvecklingen inom området.

Kurskod: BIBPMA

Målgrupp
Bildlärare, grundskollärare, klasslärare samt andra personer verksamma i bildpedagogiskt arbete eller studier inom det bildpedagogiska området. Kursen ges under förutsättning att antalet behöriga sökande är minst fem.

Lärandemål 
Efter avslutad kurs skall den studerande ha förmåga att
- formulera och undersöka en idé eller frågeställning utifrån vetenskapliga teorier och metoder
- tillämpa ett fördjupat vetenskapligt förhållningssätt med relevans för läraryrket och för forskning inom det bildpedagogiska fältet
- tillskansa sig, för en vetenskaplig undersökning, relevant information, och förhålla sig kritiskt till denna samt hantera den på ett etiskt och säkert sätt
- genomföra en vetenskaplig undersökning samt presentera denna i form av en vetenskaplig uppsats

Kursens innehåll 
1. Teori och metod 15 högskolepoäng:  Fördjupade kunskaper i vetenskapsteori, forskningsmetodik, bildvetenskaplig teori och metod samt bildpedagogisk teori och metod

2. Examensarbete, 15 högskolepoäng

Behörighetskrav
- Lärarutbildning med konstnärlig inriktning bild och visuell kultur
eller
- Lärarutbildning som godkänts för 60 hp pedagogik samt erfarenhet av bildpedagogiskt arbete
eller
- 90 hp (60 poäng) bildpedagogik
eller
- 90 hp (60 poäng) pedagogik samt erfarenhet av bildpedagogiskt arbete
eller
- Motsvarande kunskaper

Urval
2/3 Högskolepoäng (30-285)
1/3 Alternativt urval (se instruktioner nedan*)

Studietid, studietakt och studieform
Kursstart: 2014-09-01
Kursslut: 2015-06-06
Studietakt: Halvfart (50%)

Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier samt handledning. Kurslitteratur och andra uppgifter examineras muntligt och/eller skriftligt. Examensarbetet redovisas och granskas vid ett särskilt seminarium.

Undervisningsspråk: Svenska

Kursplan: Kursplan för Magisterkurs i bildpedagogik, 30 hp.pdf

Ansökan

Anmälan
Anmälan sker under perioden 17 mars-15 april 2014 via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se, eller har inkommit med post in till Antagningsservice, 833 82 Strömsund, senast den 7 maj 2014.

Sena anmälningar behandlas i mån av plats och rangordnas endast efter anmälningsdatum.


* Skicka in filer för att delta i urvalsgruppen för alternativt urval
- Beskriv i ett PM omfattande en (1) A4-sida ämnesområde, syfte och tänkbar metod för sin undersökning i examensarbetet. 
- Bifoga tidigare genomfört examensarbete alternativt specialarbete eller uppsats i form av ett (1) dokument. 

Filformat för bägge filerna: PDF 


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Kurstillfället erbjuds inte 2015-2016. Önskas fortbildning inom ämnet, se nya masterprogrammet; 

Masterprogrammet i visuell kommunikation och lärande - inriktning bildpedagogik.  

Mer information
Gabriella Rizzo, Skyddad adress, 08-450 41 51

Institution
Institutionen för Bildpedagogik

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö