Ljud i interaktion: ljudkonst, ljudarkitektur och ljuddesign, 30 hp, HT22-VT23

Kursen presenterar ett brett perspektiv på ljudstudier, med särskild tonvikt på ljudkonst, sonisk arkitektur och design samt interaktion. Relevanta teorier, metoder, verktyg och exempel introduceras och deltagare uppmanas att utforska fältet genom en kombination av föreläsningar, lyssningssessioner, in situ-experiment och workshops. Dessa tillvägagångssätt kommer att kompletteras med individuellt och gruppbaserat praktiskt kreativt arbete och projekt.

Kursansvariga lärare: Ricardo Atienza, Robin McGinley

Medverkande: Niklas Billström, Monica Sand, Leif Jordansson, Cara Tolmie, Martin Ljungdahl, Josefin Lindebrink, Philip Arnold

Kursdeltagare kommer att utveckla sina färdigheter via förverkligandet av en kollektiv miljö som ska visas i slutet av kursen. Inom denna kollektiva ram kommer varje bidragsgivare att ha möjlighet att utforska sina egna verktyg och idéer.

Målgrupp:
Yrkesverksamma konstnärer, arkitekter eller designers som är intresserade av att expandera eller utveckla sina kunskaper inom ljud. Inga särskilda förkunskaper om ljud krävs för att delta i kursen.

Kursens huvudsakliga innehåll:

- Soniska "kulturer": Upplevelsen av att lyssna.

Relevanta verk och texter inom ljudkonst, arkitektur och designforskning.

Dagliga ljudmiljöer: huvudbegrepp, metoder och strategier.

- Ljudtekniker: Ljudgenerering, inspelning, redigering, komponering och bearbetning.

Översikt över de viktigaste redigerings- och generativa ljudverktygen, både hårdvara och programvara (med särskild uppmärksamhet åt programvara med öppen källkod)

- Realtids- och interaktiva processer: Sonisk flödesgenerering och manipulation, öppna generativa processer

Grafiska programmeringsmiljöer för ljud och interaktion: Pure-Data, IanniX och annan öppen källkodsprogramvara

Lågtekniska och DIY-former av ljudproduktion

Introduktion till mikrokontroller, sensorer och hårdvarutillägg: Raspberry-Pi, Arduino

Lärandemål:

Efter genomgången kurs ska den studerande ha förmåga att:
-utforska och diskutera relevanta interaktiva ljudprojekt inom konst, arkitektur, design och forskning.

- beskriva ljud med en översikt över de viktigaste ljudkoncepten, metoderna och strategierna.

-förklara väsentligheter om ljudgenerering, inspelning, redigering, komponering och bearbetning,

-arbeta i huvudredigerings- och generativa ljudverktyg (programvara / hårdvara) med särskild uppmärksamhet åt den fria ljudmjukvarudomänen,

- arbeta med realtids- och interaktiva processer, Sonic flödesgenerering och manipulation, utvecklas från nära till öppna generativa processer.

-arbeta med data och bild / video interaktiva strukturer i Pure-Data.

-arbeta med, tillämpa och assimilera de begrepp, metoder och verktyg som utforskas i kursen genom förverkligande av individuella och kollektiva ljudprojekt, kreativa övningar och experimentella interaktiva miljöer.

Förkunskapskrav: Kandidat- eller yrkesexamen i konst, arkitektur, inredningsarkitektur, ljuddesign eller design, eller motsvarande kunskaper.

Urval: En samlad bedömning av den sökandes portfolio och motiveringsbrev.

Undervisningsnivå: Avancerad

Undervisningsspråk: Engelska

Examination:
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.
Bedömning baseras på ett individuellt genomfört interaktivt ljudprojekt i dialog med den miljö som produceras gemensamt som ett bidrag till den slutliga utställningen.

Studietid, studietakt, studieform::
Start- och slutveckor: v.35 2022 - v.22 2023
Studietakt: 50%

Schema: Torsdagar och fredagar jämna veckor, samt självständigt arbete däremellan.

Antal platser (ca): 15

Plats:
Konstfack

Kursplan


Så här ansöker du

1. Anmälan till antagning.se (15 mar - 19 apr 2022).
Anmälan till kursen sker på antagning.se under perioden 

2. Styrka behörighetskravet till antagning.se (15 mar - 3 maj 2022).
Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp dem till antagning.se.

3. Filer till konstfack.se: (15 mar - 3 maj 2022).
Du behöver även ladda upp filer elektroniskt via Konstfacks hemsida för att delta i urvalet. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

Filer att ladda upp till konstfack.se:
Portfolio och motiveringsbrev (som 1 PDF) och/eller eventuelt max två ljud-/filmfiler.

Accepterade filformat: PDF, MP3, MP4 och MOV.

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.