Ljud i interaktion: ljudkonst, ljudarkitektur och ljuddesign, 15 hp, 2019

Kursen ger ett brett perspektiv på området för Ljudstudier, med särskild tonvikt på ljudkonst, Sonisk Arkitektur och Design samt interaktiva processer. I kursen introduceras relevanta teorier, metoder, verktyg och exempel. Varje deltagare uppmanas att utforska området genom en kombination av föreläsningar, lyssningssessioner, plats-experiment och workshops.

Kursansvarig lärare: Ricardo Atienza

Kursdeltagarna kommer att utveckla sina färdigheter i ett praktikbaserat lärande genom att förverkliga en kollektiv miljö som presenteras som en utställning i slutet av kursen. Inom denna kollektiva ram har varje bidragsgivare möjlighet att utforska sina egna verktyg och idéer genom interaktion med en öppen sensorisk miljö.

Målgrupp:
Konstnärer, arkitekter, inredningsarkitekter, musik/ljuddesigners eller personer med motsvarande yrkeserfarenhet. Inga särskilda förkunskaper om ljud krävs för att delta i kursen.

Lärandemål:
Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att:
-Undersöka och diskutera relevanta interaktiva områden knutna till ljud inom områdena Konst, Arkitektur, Design och Forskning.
- Beskriva ljud: utifrån en översikt över de övergripande ljudkoncepten, metoderna och strategierna.
-Självständigt arbeta med tekniker avseende ljudgenerering, inspelning, redigering, komponering och bearbetning,
- Självständigt arbeta med ljudredigering och generativa ljudverktyg (mjukvara / hårdvara) med särskild uppmärksamhet på open source mjukvara.
- Självständigt arbeta med realtids och interaktiva processer, Ljud-flödesgenerering och -
manipulation, som utvecklas från öppna generativa processer.
-Bearbeta data och bild / video med interaktiva strukturer i Pure-Data.
-Arbeta med begrepp, metoder och verktyg som utforskas genom genomförandet av ett kollektivt ljudprojekt som ska presenteras i utställningsform i slutet av kursen.

Kursens huvudsakliga innehåll:
Introduktion till ljudfältet:
- Beskrivande sonisk materia. Ljud / ljudparametrar, begrepp, språk.
- Ljudgenerering och editering: ljudinspelning, syntesmetoder och tekniker.
- Introduktion till ljudkonst / design / forskning.
- Rum och ljud: simulation, representation och frammanande av ljud.
- Kropp, rörelse och ljud: Audiellt förkroppsligande.
- Tid och ljud: Variation i sonisk diskurs.
Undersökning av realtids arbetsprocesser och verktyg:
- Ljud som flöde, ljud i interaktion,
- Att lära av vår fysiska miljö: symboliska / ikoniska eller korporeala utbyten.
- Medierade interaktioner: interaktion mellan teknologier.
- Introduktion till mikrokretsar, sensorer och hårdvarutillägg: Raspberry-Pi, Arduino, etc.
- Introduktion till lågteknologiska former av ljudproduktion: piezoelektriska komponenter etc.
- Andra former av interaktion i ljud.
-Formationer i grafiska programmeringsmiljöer för ljud.

Kursen kommer att fokusera på open source miljöer som: Pure-Data, IanniX, etc. (Cross-OS-plattformar). Vi producerar tillsammans en sensorisk interaktiv miljö med hjälp av olika konceptuella och tekniska verktyg som tillhandahålls i kursen. Varje deltagare kommer att uppmanas att utveckla egna verktyg för att interagera inom en kollektiv och öppen sonisk (sensoriell) miljö.

Kurskod: KOY021

Undervisningsnivå: Avancerad

Förkunskapskrav: Kandidat- eller yrkesexamen i konst, arkitektur, inredningsarkitektur, ljuddesign eller design, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska 6 med godkänt betyg, eller motsvarande.

Urval: En samlad bedömning av den sökandes portfolio och motiveringsbrev.

Examination:
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.
Examinationen baseras på ett slutfört individuellt interaktivt ljudprojekt i dialog med en kollektivt producerad sonisk / interaktiv miljö som skall utgöra ett bidrag till den gemensamma utställningen.

Studietid, studietakt, studieform::
Start- och slutveckor: v.36 2019 - v.51 2019
Studietakt: 50%

Antal platser (ca):
15

Plats:
Konstfack

Undervisningsspråk: Engelska

Kursplan: KOY021_Ljud i interaktion.pdf

Kursbeskrivning: Publiceras innan kursstart

Schema: Publiceras innan kursstart

Ansökan

1. Anmälan till antagning.se
Anmälan sker under perioden 15 mars och 15 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

2. Filer att skicka in till konstfack.se
- Portfolio och motiveringsbrev (som 1 PDF) och/eller eventuelt max två ljud-/filmfiler (accepterade filformat mp3, mp4 och mov)

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Anmälan till höstterminen 2019 är stängd


Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2019

15 mars 2019
Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

15 april 2019
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

7 maj 2019
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se).

• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (konstfack.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

11 juli 2019
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

26 juli 2019
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

1 augusti 2019
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

 

 Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Antagningen
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om kursen, kontakta:
Helena Höök
Skyddad adress
+46 8 450 41 90

Kursansvarig lärare:
Ricardo Atienza

Institution
Institutionen för Konst

Uppdaterad: 20 februari 2018
Sidansvarig: Antagningen

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.