Ljud i interaktion: ljudkonst, ljudarkitektur och ljuddesign, 15 hp, 2020

Kursen ger ett brett perspektiv på området för Ljudstudier, med särskild tonvikt på ljudkonst, Sonisk Arkitektur och Design samt interaktiva processer. I kursen introduceras relevanta teorier, metoder, verktyg och exempel. Varje deltagare uppmanas att utforska området genom en kombination av föreläsningar, lyssningssessioner, plats-experiment och workshops.

Kursansvariga lärare: Ricardo Atienza, Robin McGinley

Medverkande: Niklas Billström, Monica Sand, Leif Jordansson, Cara Tolmie, Martin Ljungdahl, Josefin Lindebrink, Philip Arnold

Kursdeltagarna kommer att utveckla sina färdigheter i ett praktikbaserat lärande genom att förverkliga en kollektiv miljö som presenteras som en utställning i slutet av kursen. Inom denna kollektiva ram har varje bidragsgivare möjlighet att utforska sina egna verktyg och idéer genom interaktion med en öppen sensorisk miljö.

Målgrupp:
Konstnärer, arkitekter, inredningsarkitekter, musik/ljuddesigners eller personer med motsvarande yrkeserfarenhet. Inga särskilda förkunskaper om ljud krävs för att delta i kursen.

Lärandemål:
Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att:
-Undersöka och diskutera relevanta interaktiva områden knutna till ljud inom områdena Konst, Arkitektur, Design och Forskning.
- Beskriva ljud: utifrån en översikt över de övergripande ljudkoncepten, metoderna och strategierna.
-Självständigt arbeta med tekniker avseende ljudgenerering, inspelning, redigering, komponering och bearbetning,
- Självständigt arbeta med ljudredigering och generativa ljudverktyg (mjukvara / hårdvara) med särskild uppmärksamhet på open source mjukvara.
- Självständigt arbeta med realtids och interaktiva processer, Ljud-flödesgenerering och -
manipulation, som utvecklas från öppna generativa processer.
-Bearbeta data och bild / video med interaktiva strukturer i Pure-Data.
-Arbeta med begrepp, metoder och verktyg som utforskas genom genomförandet av ett kollektivt ljudprojekt som ska presenteras i utställningsform i slutet av kursen.

Kursens huvudsakliga innehåll:
Introduktion till ljudfältet:
- Beskrivande sonisk materia. Ljud / ljudparametrar, begrepp, språk.
- Ljudgenerering och editering: ljudinspelning, syntesmetoder och tekniker.
- Introduktion till ljudkonst / design / forskning.
- Rum och ljud: simulation, representation och frammanande av ljud.
- Kropp, rörelse och ljud: Audiellt förkroppsligande.
- Tid och ljud: Variation i sonisk diskurs.
Undersökning av realtids arbetsprocesser och verktyg:
- Ljud som flöde, ljud i interaktion,
- Att lära av vår fysiska miljö: symboliska / ikoniska eller korporeala utbyten.
- Medierade interaktioner: interaktion mellan teknologier.
- Introduktion till mikrokretsar, sensorer och hårdvarutillägg: Raspberry-Pi, Arduino, etc.
- Introduktion till lågteknologiska former av ljudproduktion: piezoelektriska komponenter etc.
- Andra former av interaktion i ljud.
-Formationer i grafiska programmeringsmiljöer för ljud.

Kursen kommer att fokusera på open source miljöer som: Pure-Data, IanniX, etc. (Cross-OS-plattformar). Vi producerar tillsammans en sensorisk interaktiv miljö med hjälp av olika konceptuella och tekniska verktyg som tillhandahålls i kursen. Varje deltagare kommer att uppmanas att utveckla egna verktyg för att interagera inom en kollektiv och öppen sonisk (sensoriell) miljö.

Undervisningsnivå: Avancerad

Förkunskapskrav: Kandidat- eller yrkesexamen i konst, arkitektur, inredningsarkitektur, ljuddesign eller design, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska 6 med godkänt betyg, eller motsvarande.

Urval: En samlad bedömning av den sökandes portfolio och motiveringsbrev.

Examination:
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.
Examinationen baseras på ett slutfört individuellt interaktivt ljudprojekt i dialog med en kollektivt producerad sonisk / interaktiv miljö som skall utgöra ett bidrag till den gemensamma utställningen.

Studietid, studietakt, studieform::
Start- och slutveckor: v.36 2020 - v.51 2020
Studietakt: 50%

Antal platser (ca):
15

Plats:
Konstfack

Undervisningsspråk: Engelska

Kursplan: KOY021_Ljud i interaktion.pdf

Ansökan

1. Anmälan till antagning.se
Anmälan sker under perioden 16 mars till och med 15 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

2. Filer att skicka in till konstfack.se
- Portfolio och motiveringsbrev (som 1 PDF) och/eller eventuelt max två ljud-/filmfiler.
Accepterade filformat: mp3, mp4 och mov.

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2020

1. Anmälan via antagning.se 

2. Ladda upp filer via konstfack.se

16 mars 2020
Anmälan (antagning.se) öppnar.

15 april 2020
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

7 maj 2020
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se).

• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (konstfack.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

9 juli 2020
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

24 juli 2020
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

30 juli 2020
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

 

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Antagningen
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om kursen, kontakta:
Florence Wild
Skyddad adress
+46 8 450 41 42

Kursansvarig lärare:
Ricardo Atienza

Institution
Institutionen för Konst


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

Uppdaterad: 20 februari 2018
Sidansvarig: Antagningen