Illustratören som visuell kommunikatör, 7,5 hp

Vi kommunicerar via bild i större utsträckning än någonsin, vi omges dagligen av ett massvist flöde av bilder. Från morgon till kväll utsätts vi av visuell kommunikation; från våra privata digitala universum till rörliga storbildsannonser på offentliga platser. Illustration utgör en del av detta massiva flöde. Den visuella kommunikatörens roll har därför kanske aldrig varit så central som den är idag och inte heller vikten av att kunna läsa bild eller att som visuell kommunikatör ha förståelse och insikt i vad man kommunicerar och hur.


Kursen Illustratören som Visuell kommunikatör är en praktisk kurs som vänder sig till yrkesverksamma illustratörer som vill vässa sina kommunikativa verktyg men grunda dem i bildteori och visuell kulturteori. I kursen diskuteras också illustrationens roll i samhället och dess villkor.

Kurskod:
DIF002

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

-  gestalta, formge och presentera uppgifter som ges i kursen
-  identifiera och diskutera det egna arbetet i en större samhällelig och historisk kontext
-  analysera, tolka och diskutera eget och andras arbete i relation till bildteori
-  redogöra för processen från idé till slutgiltigt resultat
-  reflektera över illustratörens yrkesverksamma roll i förhållande till arbetsmarknaden

Kursens innehåll
Kursen ”Illustratören som visuell kommunikatör” är en praktisk kurs som vänder sig till yrkesverksamma illustratörer som vill vässa sina kommunikativa verktyg men grunda dem i bildteori och visuell kulturteori. I kursen diskuteras också illustrationens roll i samhället och dess villkor.

Vi kommunicerar via bild i större utsträckning än någonsin, vi omges dagligen av ett massvist flöde av bilder. Från morgon till kväll utsätts vi av visuell kommunikation; från våra privata digitala universum till rörliga storbildsannonser på offentliga platser. Illustration utgör en del av detta massiva flöde. Den visuella kommunikatörens roll har därför kanske aldrig varit så central som den är idag och inte heller vikten av att kunna läsa bild eller att som visuell kommunikatör ha förståelse och insikt i vad man kommunicerar och hur.

Innehåll:
-  Illustrationens kommunikativa aspekter
-  Illustrationens samhälleliga roll
-  Den verksamma illustratörens professionella villkor 
-  Illustrationens process från idé till färdigt resultat
- Teoretiska och praktiska aspekter av bildanalys och bildteorier.

Förkunskapskrav
Särskild behörighet:
- Minst ett års yrkeslivserfarenhet inom illustration samt avlagd kandidatexamen i visuell kommunikation/grafisk formgivning/illustration/design, eller motsvarande kunskaper genom minst 5 års yrkeslivserfarenhet inom illustration.

Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval
Urval sker genom en samlad bedömning av den sökandes yrkeslivserfarenheter och skriftlig motivering.

Att skicka in:
-  1 cv
- Skriftligt motiveringsbrev (max 800 ord).

Antal studieplatser: Max 15

Examination
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v 35 - 50 2017
Studietakt: 25 % av heltid

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursplan: DIF002 Illustratören som visuell kommunikatör 75 hp.pdf

Kursbeskrivning:
Publiceras inom kort

Institution
: Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

Kursen är inställd HT2017


Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2017

15 mars 2017
Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

18 april 2017
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

8  maj 2017
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (konstfack.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

13 juli 2017
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

28 juli 2017
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

3 augusti 2017
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Kursansvarig lärare: 

Josefine Engström

Institution
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

Uppdaterad: 31 januari 2017
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö