Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies


Facebook - Konstfack

Instagram - Konstfack

Uppdaterad: 4 maj 2018

Illustratören som visuell kommunikatör, 7,5 hp, 2018

OBS kurstillfället är inställt och kommer inte att starta höstterminen 2018

Vi kommunicerar via bild i större utsträckning än någonsin, vi omges dagligen av ett massvist flöde av bilder. Från morgon till kväll utsätts vi av visuell kommunikation; från våra privata digitala universum till rörliga storbildsannonser på offentliga platser. Illustration utgör en del av detta massiva flöde. Den visuella kommunikatörens roll har därför kanske aldrig varit så central som den är idag och inte heller vikten av att kunna läsa bild eller att som visuell kommunikatör ha förståelse och insikt i vad man kommunicerar och hur.

Kursen Illustratören som Visuell kommunikatör är en praktisk kurs som vänder sig till yrkesverksamma illustratörer som vill vässa sina kommunikativa verktyg men grunda dem i bildteori och visuell kulturteori. I kursen diskuteras också illustrationens roll i samhället och dess villkor.

Kurskod:
DIF002

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

-  gestalta, formge och presentera uppgifter som ges i kursen
-  identifiera och diskutera det egna arbetet i en större samhällelig och historisk kontext
-  analysera, tolka och diskutera eget och andras arbete i relation till bildteori
-  redogöra för processen från idé till slutgiltigt resultat
-  reflektera över illustratörens yrkesverksamma roll i förhållande till arbetsmarknaden

Kursens innehåll
Kursen ”Illustratören som visuell kommunikatör” är en praktisk kurs som vänder sig till yrkesverksamma illustratörer som vill vässa sina kommunikativa verktyg men grunda dem i bildteori och visuell kulturteori. I kursen diskuteras också illustrationens roll i samhället och dess villkor.

Vi kommunicerar via bild i större utsträckning än någonsin, vi omges dagligen av ett massvist flöde av bilder. Från morgon till kväll utsätts vi av visuell kommunikation; från våra privata digitala universum till rörliga storbildsannonser på offentliga platser. Illustration utgör en del av detta massiva flöde. Den visuella kommunikatörens roll har därför kanske aldrig varit så central som den är idag och inte heller vikten av att kunna läsa bild eller att som visuell kommunikatör ha förståelse och insikt i vad man kommunicerar och hur.

Innehåll:
-  Illustrationens kommunikativa aspekter
-  Illustrationens samhälleliga roll
-  Den verksamma illustratörens professionella villkor 
-  Illustrationens process från idé till färdigt resultat
- Teoretiska och praktiska aspekter av bildanalys och bildteorier.

Förkunskapskrav
Särskild behörighet:
- Minst ett års yrkeslivserfarenhet inom illustration samt avlagd kandidatexamen i visuell kommunikation/grafisk formgivning/illustration/design, eller motsvarande kunskaper genom minst 5 års yrkeslivserfarenhet inom illustration.

Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval
Urval sker genom en samlad bedömning av den sökandes yrkeslivserfarenheter och skriftlig motivering.

Antal studieplatser: Ca 15

Utbildningsnivå: Avancerad

Examination
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v 36 2018 - v 3 2019
Studietakt: 25 % av heltid

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: I huvudsak svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Kursplan: DIF002 Illustratören som visuell kommunikatör 7,5 hp.pdf

Kursbeskrivning:
Publiceras inom kort

Institution
: Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

Ansökan

1. Anmälan till antagning.se
Anmälan sker under perioden 15 mars och 16 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.

2. Filer att skicka in till konstfack.se
- CV + Skriftligt motiveringsbrev (max 800 tecken) som (1) PDF-fil.
Sammanlagt en (1) PDF-fil.

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.

OBS kurstillfället är inställt och kommer inte att starta höstterminen 2018


Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2018


15 mars 2018

Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

16 april 2018
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

7 maj 2018
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• Sista datum att ladda upp portfolio/filer för urval (konstfack.se).

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

12 juli 2018
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

27 juli 2018
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

2 augusti 2018
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

 

Kursansvarig lärare: 

Josefine Engström

Institution
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Uppdaterad: 31 januari 2017
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö