Högskolepedagogik grundkurs, 7,5 hp, 2018

Kursen vänder sig i första hand till de lärare som anställts på Konstfack efter den 1 januari 2003 och som ej genomgått högskolepedagogisk utbildning. Även andra anställda med pedagogiska uppgifter och lärare från andra konstnärliga högskolor kan söka till kursen.

OBS kurstillfället med start höstterminen 2018 är inställt!

 

Kurskod: LF1006

 Kursens huvudsakliga innehåll:

- Historiska och samtida perspektiv på lärande och läraruppdraget

- Undervisningsinnehåll, bedömning, examination och utvärdering av undervisning

- Pedagogisk reflektion och utveckling av undervisning med stöd av pedagogisk dokumentation

- Inkluderande arbetsformer och studentinflytande i högre konstnärlig utbildning med fokus på den egna undervisningspraktiken

- Styrning och utvärdering av högskoleutbildning: statliga styrdokument, utbildnings- och kursplaner, målformulering och kursutvärdering

Studietid, studietakt:
v.36 2018 - v.23 2019
Kvartsfart: 25%

Utbildningsnivå:
Grundnivå

Antal platser: ca 15

Examination:
Skriftliga inlämningsuppgifter inklusive pedagogisk dokumentation - Muntliga redovisningar

En examinerande uppgift som inte genomförs inom utsatt tid bedöms inte. Bedömningen sker då vid nästkommande bedömningstillfälle som informeras av aktuell lärare.

Alla bedömningstillfällen är examinerande. Vilka tillfällen det gäller meddelas vid kursstart eller av respektive lärare.

Kursplan: Högskolepedagogik - grundkurs_LF1006

Litteraturlista: Publiceras innan kursstart

Förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet
Minst 60 högskolepoäng.
Dessutom krävs att den sökande styrker yrkeslivserfarenhet med pedagogiska uppgifter vid högskola (styrks med tjänstgöringsintyg/anställningsintyg).

Urval
Förtur ges till sökande med högskolepoäng inom konstnärliga ämnen. Resterande behöriga sökande rangordnas efter antal högskolepoäng (1-165).

Anmälan

Anmälan sker under perioden 15 mars och 16 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.


OBS kurstillfället med start höstterminen 2018 är inställt!


Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2018


15 mars 2018

Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

16 april 2018
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

7 maj 2018
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

12 juli 2018
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

27 juli 2018
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

2 augusti 2018
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Studentkansliet
Skyddad adress,
08-450 41 77

Har du frågor om kursen, kontakta:
Carolina Setterberg
Skyddad adress
08-450 41 50

Institution
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Uppdaterad: 25 februari 2014
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö