Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies


Facebook - Konstfack

Instagram - Konstfack

Uppdaterad: 14 juni 2018

Grundkurs i pedagogik för högskolelärare, 7,5 hp, 2017

Kursen vänder sig i första hand till de lärare som anställts på Konstfack efter den 1 januari 2003 och som ej genomgått högskolepedagogisk utbildning. Även andra anställda med pedagogiska uppgifter och lärare från andra konstnärliga högskolor kan söka till kursen.

Kurskod: LF1001

 Kursens innehåll
- Historiska och samtida perspektiv på lärande och kunskap
- Pedagogisk filosofi, etik och värdegrund, maktperspektiv (kön, etnicitet, klass), retorik och lärande, konflikthantering och ledarskap, läraruppdraget vid en konstnärlig högskola
-Didaktik – att utveckla kunskap genom konstnärlig gestaltning – estetiska läroprocesser, arbetsformer, arbetssätt, metoder för tolkning och examination
- Att synliggöra lärande: pedagogisk dokumentation, etnografisk metod och konstnärlig processdokumentation
- Styrning och utvärdering av högskoleutbildning: statliga styrdokument, utbildnings- och kursplaner, målformulering och kursutvärdering

Studietid, studietakt och studieform
Kursstart: 28 augusti 2017
Kursslut: 3 juni 2018
Studietakt: Kvartsfart (25%)

Kursen examineras genom:
- Pedagogisk dokumentation och gensvarsarbete
- Litteraturseminarium och individuellt skriven text
- Kursplan och betygskriterier för kurs på högskola
- Opponentarbete.

Kursplan: Grundkurs i pedagogik för högskolelärare, 7,5 hp 

Kitteraturlista: Kurslitteratur Grundkurs i pedagogik för högskolelärare

Förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet
Minst 60 avklarde högskolepoäng.
Dessutom krävs att den sökande styrker yrkeslivserfarenhet med pedagogiska uppgifter vid högskola (styrks med tjänstgöringsintyg/anställningsintyg).

Urval
Förtur ges till sökande med högskolepoäng inom konstnärliga ämnen. Resterande behöriga sökande rangordnas efter antal högskolepoäng (1-165).


Ansökan

Anmälan sker under perioden 15 mars - 18 april 2017 och sker via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Du kan antingen ladda upp filer på antagning.se eller skicka in dem till Antagningservice FE 20101, 839 87 Östersund


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.


Observera att sena anmälningar handläggs i mån av tid och plats på kursen. Sena anmälningar rangordnas efter anmälningsdatum.


Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2017

18 april 2017
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

8 maj 2017
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

13 juli 2017
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

28 juli 2017
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

3 augusti 2017
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se

 

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

 

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning, kontakta:
Studentkansliet
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om kursen, kontakta:
Carolina Setterberg
Skyddad adress
08-450 41 50

Institution
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Uppdaterad: 25 februari 2014
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö