Konstfack
LM Ericssons väg 14
Box 3601, 126 27 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Uppdaterad: 1 mars 2017

Fristående kurser 2016/2017

Detta är fristående kurser som ges under läråret 2016/2017.

CuratorLab, 60 credits, 2016/2017

Interested in exploring new directions and ideas in order to develop your curatorial practice? CuratorLab at Konstfack offers an international...

FRÄMLINGEN - hot eller möjlighet, 15 hp

FRÄMLINGEN – hot eller möjlighet? 2016-2017 Vem är främlingen? Vem är du och jag? Hur formas våra identiteter? Hur kan vi gestalta ”den Andre”? Det...

GOING PUBLIC XL - om konst, konsthantverk och design i offentligheten, 30 hp

Att ta det offentliga rummet i anspråk är en fråga om demokrati, makt och yttrandefrihet. I konstnärlig mening kan det handla om andra typer av...

Research Lab CRAFT!, 60 credits, 2016/2017

Research Lab CRAFT! = One year of CRAFT-based research CRAFT!= Ceramics & Glass + Textiles + Ädellab

Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, 15 hp

Vad innebär det att förhålla sig till språkets potential som våld och som överenskommelse? Var går gränserna för det gränsöverskridande ordet? Unde...

Skrivandets förhandlingar. Konflikt och ansvar i text, 15 hp (2016)

Vad innebär det att förhålla sig till språkets potential som våld och som överenskommelse? Var går gränserna för det gränsöverskridande ordet? Unde...

Utbildning för VFU-handledare 7,5 hp

Syftet med kursen är att utbilda handledare för lärarstudenter i de verksamhetsförlagda delarna av lärarutbildningen (VFU).

Visuell kommunikation för yrkesverksamma, 15 hp

Kursen syftar till att ge kunskap inom området visuell kommunikation. Kursen ger en grundläggande orientering om bildteoretiska och bildspråkliga...

Uppdaterad: 25 november 2016
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö