Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies


Facebook - Konstfack

Instagram - Konstfack

Uppdaterad: 22 februari 2018

Fotografins och videokonstens historia, 30 hp

Vår samtid präglas av visualitet och idag är vi alla bildanvändare. Bilder utgör en ofrånkomlig del av vår samtid. För att förstå vår samtid behövs både tillbakablick och analys. För att bättre förstå vad bild gör idag erbjuder Fotografins och Videokonstens historia ett samlat grepp över det breda fält som idag utgör den fotografisk bilden och belyser också speciellt videokonsten. Dokumentära och iscensatta förhållningssätt, uppbyggandet och fragmenterandet av våra identiteter genom porträtt av oss själva och av andra. Bilder som skildrar landskapet, det urbana och det vi benämner det naturliga. Bilder som berättar om det inre och det yttre, det privata och det allmänna. Bakgrund och historisk översikt ges via föreläsningar av både historiker,teoretiker och praktiker och kursen textmaterial. Detta diskuteras i seminarier som vidgar din förståelse av vad bild inom fälten fotografi och videokonst har varit och vad de gör idag.  

Kursen är föreläsningsintensiv, minst en föreläsning per vecka och var tredje vecka textseminarium i grupp. Seminariegrupperna är anpassade storleksmässigt för att diskussionerna ska vara aktiva och fördjupande. Seminarierna är platsen för ett kollektivt utforskande av vad fotografi och videokonst gör. Kursen examineras kontinuerligt genom skrivandet av den egna loggboken. Loggboken är platsen för referat och reflektioner utifrån föreläsningarna, kursens textmaterial och seminarierna.

Är du intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom dess fält är det här kursen för dig.

Kurskod: KOY011

Målgrupp
Fotografer, konstnärer, museipersonal, kulturvetare, konstvetare, kritiker, gallerister.

Kursstart och slutvecka: v 36 2017 - v 22 2018

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten ha förmågan att redogöra för fotografins och videokonstens nationella och internationella historia, och ha utvecklat grundläggande förmåga att kritiskt reflektera över fotografins och videokonstens historia utifrån relevanta historiska och/eller samtida teoribildningar.

Kursens innehåll
Kursen ger en bred historisk överblick över fotografins och videokonstens utveckling och beskriver de konceptuella, ideologiska och kulturella frågor som påverkat och definierat fotografins och videokonstens historia 1839 till idag. Med utgångspunkt i relevanta teoribildningar behandlas ämnets relation till olika kontexter.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Särskild behörighet: Yrkesverksamhet som konstnär, fotograf, museipersonal, kulturvetare, konstvetare, kritiker, gallerister.

Urval: 2/3 betyg,1/3 högskoleprovsresultat

Antal studieplatser: 16

Examination
Skriftliga och muntliga redovisningar.
Som betyg används uttrycken Godkänt och Underkänt.

Studietid, studietakt och studieform
Kursperiod: Vecka 36-22
Studietakt: 50 procent
Deltidstudier med föreläsningar i två veckor och semiarium var tredje vecka. Studierna bedrivs på Konstfack.

Undervisningsspråk: Svenska

Kursplan: KOY011 Fotografins och videokonstens historia.pdf 


Anmälan

Anmälan sker under perioden 15 mars - 18 april. Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se, du kan antingen ladda upp filer på antagning.se eller skicka in dem till Antagningservice FE 20101, 839 87 Östersund

Observera att sena anmälningar handläggs i mån av tid och plats på kursen. Sena anmälningar rangordnas efter anmälningsdatum.

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2017

15 mars 2017
Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

18 april 2017
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

8 maj 2017
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

13 juli 2017
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

28 juli 2017
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

3 augusti 2017
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Kursansvarig lärare

Svante Larsson

Mer information

Helena Höök
Skyddad adress
+46 8 450 41 90

Institution: Institutionen för Konst

Uppdaterad: 3 mars 2015
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö