Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma, 15 hp, 2021

Den här kursen är tänkt för yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare som känner behov av att vidareutbilda sig för att öka sin kompetens inom rörliga media. Kursen är också riktad till relativt nyutexaminerade studenter från yrkes- eller högskolenivå som vill ha en introduktion eller fördjupa sina kunskaper inom animation och rörlig grafik.

Kursen syftar till att ta deltagarnas kunnande inom form, illustration, konst och design in i ytterligare en dimension: animation och rörlig grafik.

Vi kommer att lära oss hur vi kan kommunicera med animation, undvika stereotyp kommunikation och förhålla oss kritiskt till mediets konventioner.

Lärare: Johan Forslind, Kalle Sandzén samt andra gästlärare.

Johan Forslind (kursansvarig), adjunkt animation på Konstfack och animatör med närmare 20 års erfarenhet från film, reklam, konst och videospel. Undervisar på bildlärarlinjens medieutbildning och på grafisk form och illustration.

Kalle Sandzén, lektor i animation vid SKH. Utbildad vid Konstfack och animation och animationslinjen på National film school Lódz, Polen. Medgrundare av animationsproduktionsbolaget Alphaville AB.


Målgrupp
Yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare och nyutexaminerade studenter från yrkes- eller högskolenivå.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten:
- ha förmåga att genomföra en animerad digital produktion
- visa grundläggande färdigheter i 2D-animation
- visa grundläggande färdigheter inom rörlig typografi och rörlig grafik.
- ha förmåga att reflektera över animation som visuell kommunikation
- redogöra för grundläggande animationsprinciper.
- visa förmåga att tillämpa förproduktionsverktyg som storyboard, manus och animatic.
- kunna genomföra ett animationsprojekt på avancerad nivå.
- ha förmåga att anlägga ett normkritiskt perspektiv inom området animation.
- kunna visa att hen är orienterad i 3D-animation och modellering

Kursens innehåll
- Analog 2D-animaton
- Digital 2D-animation
- Stop Motion, cut-out, dockor och green screen
- Förproduktionsverktyg och planering
- Ihopläggning i After Effects
- Rörlig typografi och grafik
- Orientering i 3D-grafik och animation
- Animationshistoria och kritiskt förhållningssätt till animationshistorien
- Normer i bildberättande
- Individuellt animationsprojekt

Förkunskapskrav
Särskild behörighet:
- Minst 5 års yrkesverksamhet inom bild- eller filmområdet och/eller
- Avlagd kandidatexamen alternativt avslutad yrkesutbildning inom konst, film eller design.
Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval
Urval sker på konstnärlig grund genom bedömning av den sökandes portfolio + motiveringsbrev.

Antal studieplatser: ca 20 deltagare

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v 35 2021 - v 2 2022
Studietakt: 50 % av heltid
Studieform: Blandad. Lektionstillfällen brukar vara fredagar kl. 13-17. Handledningstider sker däremellan eftermiddagar/kväll främst på Zoom men även på Campus.

Utbildningsnivå: Avancerad

Plats: Konstfack (och Zoom)

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursplan: DIF006 Animation och rörlig grafik för ykresverksamma, 15 hp_kursplan.pdf


Ansökan

1. Anmälan till antagning.se
Anmälan sker under perioden 15 mars till och med 15 april via www.antagning.se.

Det är viktigt att du kontrollerar att dina meriter för att styrka behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte redan syns på ditt konto, så kan du ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se.

Du kommer också att behöva ladda upp filer elektroniskt via konstfacks hemsida. Dessa filer kommer att användas i valet mellan behöriga sökande.


2. Filer att skicka in till konstfack.se
Filer att ladda upp:
- Portfolio, 3-5 arbeten
- CV
- Skriftligt motiveringsbrev (max 1 A4)

Accepterade filformat: PDF, JPG, MOV, MP4, TIF.
Eventuella filmer ska komprimeras med H.264.

Institution: Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES.