Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies


Facebook - Konstfack

Instagram - Konstfack

Uppdaterad: 19 februari 2018

Animation och rörlig grafik för yrkesverksamma, 15 hp, 2017

Den här kursen är tänkt för yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare som känner behov av att vidareutbilda sig för att öka sin kompetens inom rörliga media. Kursen är också riktad till relativt nyutexaminerade studenter från yrkes- eller högskolenivå som vill ha fördjupad kunskap inom animation och rörlig grafik.

Kunskapen syftar till att ta deltagarnas kunnande inom form, illustration, konst och design in i ytterligare en dimension: animation och rörlig grafik.

Vi kommer att arbeta för att lära oss att undvika stereotyp kommunikation och förhålla oss kritiskt till mediets konventioner.

Kurskod: DIF001

Målgrupp
Yrkesverksamma illustratörer och grafiska formgivare och nyutexaminerade studenter från yrkes- eller högskolenivå.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten:
- ha förmåga att genomföra en professionell animerad digital produktion
- visa grundläggande färdigheter i 2D-animation
- visa grundläggande färdigheter inom rörlig typografi och rörlig grafik.
- ha förmåga att reflektera över animation som visuell kommunikation
- redogöra för grundläggande animationsprinciper.
- visa förmåga att tillämpa förproduktionsverktyg som storyboard, manus och animatic.
- kunna genomföra ett animationsprojekt på avancerad nivå.
- ha förmåga att anlägga ett normkritiskt perspektiv inom området animation.
- kunna visa att hen är orienterad i 3D-animation och modellering

Kursens innehåll
- Analog 2D-animaton
- Digital 2D-animation
- Stop Motion, cut-out, dockor och green screen
- Förproduktionsverktyg och planering
- Ihopläggning i After Effects
- Rörlig typografi och grafik
- 3D-animation och modellering i 3D-datorprogram
- Animationshistoria och kritiskt förhållningssätt till animationshistorien
- Normer i bildberättande
- Individuellt animationsprojekt

Förkunskapskrav
Särskild behörighet:
- Minst 5 års yrkesverksamhet inom bild- eller filmområdet och/eller
- Avlagd kandidatexamen alternativt avslutad yrkesutbildning inom konst, film eller design.
Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval
Urval sker på konstnärlig grund genom bedömning av den sökandes portfolio + motiveringsbrev.

Filer att ladda upp:
- Portfolio, 3-5 arbeten
- CV
- Skriftligt motiveringsbrev (max 1 A4)

Filformat: PDF, JPG, MOV, MP4, TIF.
Filmerna ska komprimeras med H.264.

Antal studieplatser: 16 deltagare

Examination
För kursen används betygskalan Underkänd, Godkänd.

Studietid, studietakt och studieform
Studietid: v 35 2017 - v 2 2018
Studietakt: 50 % av heltid
Fredageftermiddagar och lördagar udda veckor samt vid ytterligare några tillfällen

Plats: Konstfack

Undervisningsspråk: Svenska 

Kursplan: DIF001 Animation och rörlig grafik för ykresverksamma, 15 hp_kursplan.pdf

Kursbeskrivning:
Publiceras inom kort

Schema:
Publiceras inom kort

Lärare:
Kalle Sandzén (kursansvarig), adjunkt rörliga medier avdelningen för grafisk form och illustration. Utbildad vid Konstfack animation och animationslinjen på National fil school Lódz, Polen. Medgrundare av animationsproduktionsbolaget Alphaville AB.

Johan Forslind, lärare bildlärarlinjens medieutbildning och animatör med 15 års livserfarenhet inom film och datorspel

samt andra gästlärare.

Institution: Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

Viktiga datum för ansökan till höstterminen 2017

15 mars 2017
Anmälan (antagning.se) öppnar kl. 13.00.

18 april 2017
Sista anmälningsdatum (antagning.se).

8 maj 2017
• Sista kompletteringsdatum för att styrka kursens behörighetskrav (antagning.se) .

• Sista datum att ladda upp arbetsprover/portfolio/filer för urval, via Konstfacks hemsida.

• För sökande det berör: sista datum att styrka avgiftsfrihet/betala anmälningsavgift (antagning.se).

13 juli 2017
Antagningsbesked 1 publiceras på antagning.se

28 juli 2017
Sista svarsdag (svar till antagning.se)

3 augusti 2017
Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se


Kursansvarig lärare:  Kalle Sandzén, grafisk form och illustration

Mer information
Ayda Lund
Skyddad adress
+46 8 450 42 80

Institution
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

Uppdaterad: 31 januari 2017
Sidansvarig: Pia Schenkmanis Rämö