Doktorandprogrammet Konst, teknik och design

Doktorandprogrammet Konst, teknik och design drivs av Konstfack i samarbete med Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Ämnesbeskrivning

Forskarutbildningsämnet konst, teknik och design rymmer forskning inom ett framväxande forskningsområde som formas i dynamiska möten mellan såväl konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt, som mellan tre olika perspektiv: konst, teknik och design. Ämnet drivs och utvecklas inom ramen för Doktorsprogrammet Konst, teknik och design vid KTH. Genom ett samarbete mellan KTH och Konstfack erbjuder programmet en ny arena för möten mellan olika kunskapskulturer och metoder för forskning, innovation och produktion inom konst, teknik och design.

Programmets övergripande målsättning är att förena forskning och utbildning kring hållbar samhällsutveckling, och den omställning en sådan utveckling kräver, med ett radikalt omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö. Genom att utmana konventioner inom etablerade kunskapsområden, genom att verka transdisciplinärt, samt genom att förena görandets praktiker med avancerade kunskapsteoretiska och metodologiska perspektiv ska forskningen och utbildning i programmet bidra med en stark innovationskraft.

Forskningsområdet är i grunden interdisciplinärt genom sin inriktning på perspektivmöten och konkret materialisering. Forskningsprojekt i ämnet utgår ifrån ett kritiskt analyserande förhållningsätt som forskningsmässigt tillämpas i såväl materiella och performativa experiment som i diskursiva undersökningar. Projekten har en stark transdisciplinär potential genom samverkan med externa aktörer inom till exempel näringsliv, kulturliv, offentlig verksamhet och politik.

Allmän studieplan för KTD-programmet

 

Att bli doktorand på Konstfack
Det kommer inte att antas nya doktorander till KTD-programmet. Däremot kommer Konstfack i framtiden att lysa ut doktorandtjänster inom andra program. När det går att söka till doktorandtjänster på Konstfack annonseras det på Konstfacks webbplats på sidan "Lediga anställningar". Om du är intresserad av att söka till en forskarutbildning på Konstfack, bevaka sidan "Lediga anställningar" eller prenumerera på lediga anställningar på Konstfack (det finns en knapp för detta på sidan). När det sker en utlysning, publiceras också information om behörighetskrav och om hur det går till att ansöka. 

Ansökningsprocessen till forskarutbildningen är formell. I Sverige är det alltid så att studier på forskarnivå innebär att doktoranden, dvs. studenten, anställs vid lärosätet och får lön för heltidsstudier under de fyra år utbildningen tar. Det här betyder också att det inte är möjligt att söka till forskarutbildningen på andra sätt än via den formella utlysningen av doktorandtjänster.

Studierektor
Mathew Gregory är studierektor för forskarutbildning på Konstfack.