Textil

Kandidatprogrammet Textil ger dig en praktisk och teoretisk grund för att kunna verka som utövare inom de textila fälten.

Information available only in English.

-> Link to Courses for exchange students, Textiles