Ädellab

Kurser på kandidatnivå ges oftast på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Om kursen ges på svenska kan du naturligtvis få instruktioner och information på engelska om du behöver det.
När du kommer som utbytesstudent till Ädellab-programmet kommer du placeras på andra året, vårterminen.

Du ser kursplanerna på programmet här: kursplaner Ädellab

Läsåret på Konstfack är uppdelat på två terminer, hösttermin och vårtermin. Höstterminen startar oftast den första veckan i september och slutar i mitten av januari. Direkt efter det startar vårterminen som oftast slutar första veckan i juni. Det är mycket vanligt att terminernas förläggning skiljer sig åt internationellt. Vissa studenter måste vara tillbaka till sitt hemuniversitet innan Konstfacks termin är slut, i sådana fall kan vi ibland hitta en individuell lösning. Så fort du har blivit antagen och har anlänt till Konstfack råder vid dig att ta kontakt med programansvarig - se kontaktuppgifter nedan - och gå igenom alla detaljer.

En veckas heltidssstudier motsvarar cirka 1,5 högskolepoäng (eller ECTS). En termins studier på heltid motsvarar 30 högskolepoäng (eller ECTS). Betygstegen är G (Godkänt) och U (Underkänt).

För allmänna frågor om utbytesstudier (ansökan, försäkringar etc): Skyddad adress

För frågor om kurser inom Ädellabprogrammet för utbytesstudenter kontakta Beatrice Brovia, programansvarig: Skyddad adress

Har du frågor av mer administrativ karaktär kontakta: Karin Hultquist Persson, utbildningshandläggare:Skyddad adress +46 8 450 41 83

Uppdaterad: 27 mars 2014
Sidansvarig: Karin Hultquist Persson