Sergio Montero Bravo

Sergio Montero Bravo
Titel
Lektor
Telefon
08-450 4235
Mobil
+46738280535
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation / Inredningsarkitektur och möbeldesign
Beskrivning
Sergio Montero Bravo, Inredningsarkitekt och Möbeldesigner MFA, lektor och ansvarig för kandidatutbildningen. Idag utvecklar han sin praktik genom pedagogik, konst, design och arkitektur med stort intresse för hur professionen och designundervisning kan utvidgas för att hantera aktuella samhällsfrågor. Det kan handla om att befinna sig på platser där eko-sociala praktiker uppstår och väcker nya aktuella frågor om hur vi kan leva i våra interiörer, rum och miljöer. Inriktningen i hans arbeten och undervisning kretsar ofta kring de perspektiv som kan inkluderas i görandet och utveckla idéer som tar sig an aktuella frågor. Metoder för att aktivt inkludera andra och varandra i designprocessen är viktiga i många av hans kurser och projekt. Genom samarbeten med kommuner, organisationer, företag och institutioner på olika platser och i olika sammanhang har han med studenter och kollegor utforskat aktuella samhällsfrågor. Exempel på kurser där Sergio har använt sina utbildningsmetoder i aktiv praktik med studenterna är bland annat planeringen och byggandet av ett träningscenter för Ebola på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Ett annat exempel är en kurs som hölls i södra Italien där han med kooperativet Casa Delle Agriculture utforskar arkitektur och design, från och för landsbygden. Med studenter byggde de på platsen arkitektur för djur med hjälp av naturligt nedbrytbara material. I en av hans senaste kurser samarbetar masterstudenter genom Vandalorum i Värnamo med olika industrier från Gnosjöregionen, där deras restmaterial blir till ny materialitet när studenter utforskar cirkulär ekonomi.