Maria Ines Esteves Louro

Student

Maria Ines Esteves Louro
Utbildning
Masterprogrammet i Visuell kommunikation, 120 hp
Årskurs
Åk 2
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation