Porramet Jittaksa

Student

Porramet Jittaksa
Utbildning
Masterprogrammet i Konst, 120 hp
Årskurs
Åk 2
Organisation
Institutionen för konst