Amanda Gustafsson

Student

Amanda Gustafsson
Utbildning
Masterprogrammet i Visuell kommunikation, 120 hp
Årskurs
Åk 2
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation