Freja Ullert

Freja Ullert
Titel
Student
Utbildning
Masterprogrammet i Design - rumslig gestaltning, 120 hp
Årskurs
Åk 2
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation
Mobil
0762420708