Karin Askling

Student

Karin Askling
Utbildning
Kandidatprogrammet Konst, 180 hp
Årskurs
Åk 3
Organisation
Institutionen för konst