Cecilia Järdemar

Cecilia Järdemar
Titel
Lektor
Telefon
08-450 4263
Organisation
Institutionen för konst
Beskrivning
Cecilia Järdemar är lektor i fotografi och rörlig bild och forskningsledare på Institutionen för konst. Hon har en magisterexamen och en AHRC-finansierad doktorsexamen från Royal College of Art. I sin praktik ifrågasätter hon både vårt förflutna och vår nutid genom att fokusera på specifika historiska händelser och hur de har skildrats. Hur kan konstnärliga samarbetsprocesser som inkluderar en mångfald av röster, avslöja mothistorierna och de alternativa berättelser som finns i arkivet? Järdemar har varit gästföreläsare vid University of Brighton, Falmouth College of Arts, Exeter College of Arts, Coventry University och vid Institute National des Arts, Kinshasa. För närvarande leder hon det VR-finansierade konstnärliga forskningsprojektet Ett omformulerat möte: Från en bortglömd kolonial hög till ett gemensamt dekolonialt motarkiv.