Cecilia Järdemar

Lektor

Cecilia Järdemar
Telefon
08-450 4263
Organisation
Institutionen för konst
Beskrivning
Cecilia Järdemar är lektor i fotografi och rörlig bild och forskningsledare på Institutionen för konst. Hon har en magisterexamen och en AHRC-finansierad doktorsexamen från Royal College of Art. Sen 2022 är Cecilia ledamot i kommitten för konstnärlig forskning på Vetenskapsrådet. I sin praktik ifrågasätter hon både vårt förflutna och vår nutid genom att fokusera på specifika historiska händelser och hur de har skildrats. Hur kan konstnärliga samarbetsprocesser som inkluderar en mångfald av röster, avslöja mothistorierna och de alternativa berättelser som finns i arkivet? För närvarande leder hon det VR-finansierade konstnärliga forskningsprojektet Ett omformulerat möte: Från en bortglömd kolonial hög till ett gemensamt dekolonialt motarkiv.