Moa Matthis

Moa Matthis
Titel
Lektor
Organisation
Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation / Grafisk formgivning och illustration
Beskrivning
Moa Matthis är sakprosaförfattare, skribent och har en filosofie doktorsexamen i engelsk litteratur. Lektor på programmet Visuell Kommunikation, där hon framför allt arbetar med handledning i skrivande som del av praktik, men också i dokumentation av praktik. Både i rollen som skrivande praktiker och forskare, intresserar hon sig för texters gestaltande tekniker och retoriska strategier, med särskilt fokus på genrer utanför det skönlitterära fältet.