Vi gestaltar framtider

VI

står för att design på Industridesign, Konstfack inte bara springer ur en enskild person utan är resultatet av inspirerad samverkan mellan flera individer. Samverkan sker inom industridesign, inom Konstfack, med andra discipliner och intressenter.

Var och en ska känna sig trygg med att vara sig själv, våga ifrågasätta och testa gränserna för sina egna förmågor.

Genom att odla en öppen stämning och ett kollegialt klimat stärks både samarbetsförmåga och konstnärlig integritet.


GESTALTAR

är det ord som bäst sammanfattar vår kärnverksamhet. I designarbetet är det många aspekter som ska samspela, dessa mynnar ut i något som är medvetet gestaltat och bör upplevas som en meningsfull helhet. Det kan handla om en prototyp, ett designförslag, men också om att gestalta en idé eller en vision.

För att kunna göra ett bra gestaltningsarbete måste man kunna skaffa sig mycket kunskap om den kontext där designförslaget är tänkt att användas. För att nå detta är nyfikenhet på andra människor och på samhället en förutsättning. Det krävs också ständigt pågående och livliga diskussioner.

Det krävs också ett kunnande om form, handens arbete och en känslighet för de detaljer som resulterar i inflytelserika designförslag.


FRAMTIDER

i plural, eftersom vi tror på mångfald och heterogenitet. Ofta skapar vi designförslag som visar på alternativa möjligheter.

Vi vill driva utvecklingen, ligga steget före. Med det följer ett stort ansvar. För att skapa produkter som fungerar i framtiden krävs mer än bara god gestaltningsförmåga. Det krävs kreativitet, kritiskt tänkande och en stor förmåga att reflektera.

Vill man gestalta framtider utbildar man sig i industridesign på Konstfack.