Utbyte och samarbeten

Internationellt utbyte
Konstfack deltar i flera nätverk mellan högskolor/universitet, såväl inom som utanför Europa. Detta ger goda möjligheter att göra en utbytestermin på en designskola någon annanstans i världen.
Läs mer om de skolor som Konstfack och industridesign har utbyte med här.

Utbildningen är medlem i MEDes, Master of European Design. Det är en sammanslutning av sju välrenommerade högskolor/universitet i Europa. Studenter som valt MEDes-programmet läser det tredje respektive fjärde studieåret på två av de andra medlemsskolorna. Programmet omfattar upp till tre studenter per klass.
Läs mer om MEDes-programmet här.

Andra skolor
Konstfack samarbetar med andra skolor kring gemensamma kurser, uppdragsutbildningar, projekt och utställningar. Några av de skolor vi har samarbeten med är:
Beckmans Designhögskola
Campus Grythyttan, Måltidskunskap och Värdskap
Designfakulteten (KTH)
Högskolan Dalarna
KTH, Farkost
KTH, Kemivetenskap
KTH, Micro- och Nanosystem 
KTH, Mobile Life
KTH, Produktframtagning och Design
Lund Universitet, Ingvar Kamprad Design Center (IKDC)
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Parsons New School of Design
Stockholms Universitet, Marknadsakademien
Swedish Interactive Institute
Södertörns högskola, ETD
Örebro Universitetssjukhus, Audiologiskt Forskningscentrum

Företag
Många projekt sker i samarbete med företag eller organisationer utanför skolan. Då vi går in i ett samarbete med ett företag ser vi till att det stödjer våra pedagogiska mål.

Här är några av de företag som vi har samarbetat med:
ABB Robotics
BMW Group
Buster
Coop
Electrolux
ESAB Sverige
Fiskars
Husqvarna
Innventia
Kalmar Industries
Ljungbergsgruppen
Lundhags
Nimbus
Samsung 
Stockholms Läns Landsting (SLL)

Designföretag
Vi eftersträvar en god balans mellan anställda lärare och gästlärare. Några av våra gästlärare kommer in regelbundet för att hålla i eller stödja en speciell kurs. Andra kommer in för kortare engagemang som tex gästkritiker eller handledare. Vi har också två yrkesrepresentanter i vår utbildningsnämnd.

Här några av de designföretag vi har samarbetat med på sistone:
Avalanche
Björn Dahlström Design
BVD
Electrolux
Grin
Howl
Idesign
No Picnic
POC
Propeller
Semcon
Syntes Studio
Transformator
Veryday
Volvo Cars
Whirlpool

Övriga samarbeten
Doors of Perception
Futureperfect Festival
Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning