Background image

Individuell studieplan i Design

120 högskolepoäng, helfart, dagtid

En individuell studieplan ger dig möjlighet att specialisera dig inom designområdet. Du förbereder dig för att designa produkter, tjänster, system och upplevelser, samtidigt som du utforskar komplexa samhällsutmaningar, ofta i samarbete med andra. Vi arbetar med design genom att tänka på produkterna som processer snarare än statiska ting. Detta tillvägagångssätt låter oss reflektera över socioekologiska dimensioner av design och dess relation till människor och icke-människor.

Denna inriktning är förberedande för både yrkeskarriär och vidare studier på forskningsnivå.

Suhrewng Kim, Individuell studieplan i Design, examen 2019.

Anmälan till höstterminen 2021 är stängd


Viktiga datum

1 december 2020: Anmälan (antagning.se) och uppladdning av arbetsprover (konstfack.se) öppnar.

15 januari 2021: Sista anmälningsdag (antagning.se) och sista datum att ladda upp arbetsprover (konstfack.se).

1 februari 2021: Komplettering av meriter som styrker behörighet (antagning.se tillhanda).

Februari/mars 2021: Bedömning av arbetsprover + eventuella intervjuer.

9 april 2021: Antagningsbesked publiceras (antagning.se).

30 augusti 2021: Terminsstart.


Vi ser design som ett sätt att engagera sig i, utmana, förstå och förändra världen genom att komma med förslag för vissa situationer. Vi betraktar design som ett utforskande förhållningssätt där olika inställningar och metoder behövs. Dagens och framtidens designyrke är mångfacetterat och handlar om något som ibland leder till mindre och långsammare förändringar och ibland till större och mer radikala sådana. Oavsett vilket krävs en förmåga för kritiskt tänkande gällande konsekvenserna för de som är direkt och indirekt inblandade på kort och lång sikt. Detta tankesätt tränas kontinuerligt under masterutbildningen.

I utbildningen ingår kurser som ger erfarenhet av olika tillvägagångssätt och metoder för att bidra till utvecklingen av din egen förmåga att förstå, skapa och ta beslut.

Du väljer inriktning i den avsiktsförklaring som du lämnar in tillsammans med din ansökan. Studierna består till största delen av projekt och kurser för att stödja din individuella inriktning. Du kommer att arbeta i studio, verkstad, laboratorium och samhället i övrigt.

Särskild behörighet
Konstnärlig kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng i design, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. Läs mer om behörighet och  urval här.

Urval
Urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, avsiktsförklaring och intervju. Läs mer om behörighet och  urval här.

Urvalsprocessen sker i två steg. I ett första steg sker en bedömning av den sökandes bifogade arbetsprover och avsiktsförklaring med utgångspunkt i konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till ett undersökande och reflekterande förhållningssätt i relation till samhälleliga frågeställningar. Vi bedömer även tekniska och hantverksmässiga färdigheter.

I ett andra steg kallas ett antal sökande till intervju där den sökandes motivering att gå utbildningen, förmåga att reflektera över sitt eget konstnärliga förhållningssätt och i relation till samhälleliga frågeställningar diskuteras i förhållande till de tidigare inlämnade arbetsproverna och avsiktsförklaring. Efter intervjun fastställs den slutgiltiga bedömningen.

Undervisningsspråk
All undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Examen
Konstnärlig masterexamen i Design


Arbetsprover inför antagning till hösten 2021

Arbetsproverna ska lämnas i digitalt enligt instruktionerna nedan. Arbetsproverna ska beskriva resultat från studier och/eller arbeten du vill hänvisa till. Om du inte är ensam upphovsperson till arbetsproverna ska detta tydligt framgå, det ska också framgå vilka delar som du har gjort.

Din ansökan ska innehålla följande tre (3) obligatoriska delar:

1. Fritt valda arbeten
Skicka oss en dokumentation av arbeten som du själv har gjort. Du kan även visa arbeten som utförts i grupp om du tydligt anger vad ditt bidrag är i dessa.

Arbetena kan vara skapade under kandidatutbildningen, praktik eller eventuell yrkesverksamhet. Du kan även ta med teckningar, målningar och/eller skulpturer om du vill.

För att vi ska kunna bedöma ditt arbetssätt från början fram till färdigt förslag krävs att du redovisar hur du arbetat för minst tre (3) av de arbeten som du lämnar. Till exempel kan du visa olika typer av skisser (några måste vara gjorda för hand), renderingar gjorda i dator, studier, fotografier av modeller, modeller provade i sammanhang, filmer och/eller andra bilder som visar hur utvecklingen till färdigt förslag har gått till. Förtydliga dessa med texter där du bl.a. förklarar utgångspunkter, dina avsikter, uppgift, och i övrigt hur du har tänkt under arbetet.

Samtliga arbeten ska monteras i ett enda PDF-dokument på max 20 sidor i liggande A3-format. På dessa sidor monterar du skisser, teckningar, foton, filmer, etc. (Filmer representeras i PDF-dokumentet med en bild ur filmen, samt titeln. Filmer skickas in som separata filer).

På den första sidan skapar du en innehållsförteckning över samtliga arbeten i dokumentet. Innehållsförteckningen ska fungera som en tydlig sammanfattning av dina arbetsprover med miniatyrbilder av samtliga prover. Innehållsförteckningen används som ett underlag när bedömningsgruppen diskuterar arbetsproverna.

Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.


2. Avsiktsförklaring

I avsiktsförklaringen beskriver du varför du vill studera på Masterprogrammet i designs inriktning Individuell studieplan i design.

Berätta vad du vill utveckla och fördjupa dig i. Vad har du för förväntningar på utbildningen på Konstfack? Vad tror du att du vill arbeta med efter att du tagit din examen, vilka sammanhang vill du ingå i? Berätta gärna även om du har frågor om utbildningen som du vill ställa vid en eventuell intervju.

Skriv cirka två (2) A4-sidor, det vill säga mellan 2000 och 4000 tecken inklusive mellanslag. Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.


3. Lista på erfarenheter, utbildningar, anställningar, m.m. (CV)
Lämna med ett CV där du listar dina utbildningar, anställningar och annat som du tror är av intresse för din ansökan till oss.

Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-3.pdf”.


Tekniska specifikationer

För att vi ska kunna bedöma dina arbetsprover korrekt är det viktigt att du följer dessa tekniska specifikationer.

Filformat: PDF. Dessa ska ej lösenordskyddas eller tvinga visningen till fullskärmsläge. 


Rörligt material
Förutom PDF-dokumenten kan du även skicka in rörligt material med en sammanlagd längd på högst 15 minuter.
Filformat för rörligt material: MOV, MP4 eller AVI
Filmerna ska komprimeras med H-264-komprimering.
Enskilda filer ska inte överstiga 100MB. Totalt ska inte arbetsproverna överstiga 500MB

Filmerna döps till ”Efternamn-Fornamn-4.mpg”, ”Efternamn-Fornamn-5.mpg”, och så vidare. 

I innehållsförteckningen på sid 1 anges tydligt filmens titel, format samt längd.


Summering, detta ska du skicka in:

Tre (3) PDF-dokument.

1. Ett PDF-dokument innehållande max 20 sidor i A3-format med arbetsprover och innehållsförteckning.
Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-1.pdf”.

2. Ett PDF-dokument innehållande avsiktsförklaring på cirka två (2) sidor i stående A4-format. Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-2.pdf”.

3. Ett PDF-dokument innehållande CV i stående A4-format. Döp dokumentet till ”Efternamn-Fornamn-3.pdf”.

Plus eventuellt rörligt material.

Mer information

Har du frågor om anmälan och antagning kontaktar du:
Antagningen
Skyddad adress
08-450 41 77

Har du frågor om utbildningen kontaktar du:
Professor Martin Avila
Skyddad adress


Examensarbeten Individuell studieplan i Design
2020    2019    2018    2017    2016

Examensarbeten InSpace
2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

Examensarbeten Industridesign
2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006

Examensarbeten Experience Design
2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008


Utbildningsplan

Utbildningsplan för masterprogrammet i Design.pdf

Kursbeskrivningar
Kursbeskrivningar för masterprogrammet Design - Individuell studieplan i Design
(revideras inför 2018)

Kursplaner
Kursplaner för masterprogrammet Design - Individuell studieplan i Design
(revideras inför 2018)


Anmälnings- och studieavgifter för studenter utanför EU/EES

Uppdaterad: 7 januari 2015
Sidansvarig: