Lokaler

Industridesign har stora och ändamålsenliga lokaler. 

Studio
Alla studenter har genom hela utbildningen en egen arbetsplats. Man sitter klassvis i ett öppet landskap som uppmuntrar till kontakt med övriga studenter. Tillsammans skapar det goda förutsättningar för det kunskapsutbyte som sker student till student. Utbildningen har också ett eget studentkök som blir en naturlig mötesplats.

Datasal
Utbildningen har en datasal där datorerna innehåller alla nödvändiga program och tillbehör som används i utbildningen.
Konstfack har även fler större datasalar för kurser men som i övrigt kan användas av studenterna. Många studenter har även en egen laptop, men det är alltså ingen nödvändighet.

Verkstad
Våra verkstäder är placerade i direkt anslutning till studenthavet för att uppmuntra till ett arbetssätt där modellarbete integreras med skissning och arbete i dator.
Detta i kombination med tillgången till Konstfacks andra verkstäder gör att modellarbetet blir dynamiskt och håller en hög nivå!
Verkstaden har separata rum för maskinbearbetning, datafräsning, limning och spackling, handbearbetning samt för arbete i bil-lera. Samtliga våra verkstäder möter höga krav på arbetsmiljö.

Lackbox
Lackeringsverkstaden är utrustad för att kunna ge modellerna rätt färg och ytkvalitet.

Projektrum
I direkt anslutning till Studenthavet finns två grupprum för studenterna. De kan användas för projekt eller då en grupp behöver diskutera utan att störas (eller störa).
På Konstfack finns dessutom möjlighet att som student boka olika seminarierum.

Bibliotek
Konstfack har förmodligen Sveriges främsta bibliotek för facklitteratur inom våra områden.
Dessutom finns ett brett utbud av aktuella tidningar av intresse för industridesigners. Ett perfekt ställe för inspiration i projekt och allmänt!
Läs mer på bibliotekets hemsida!