Årskurs 3

Tredje året ska säcken knytas ihop. Genom praktik på ett designkontor får studenterna en inblick i hur man arbetar professionellt.


I designmetodiken diskuteras hur de olika delarna planeras för att samverka i ett designprojekt.
Som förberedelse inför framtida professionellt samarbete gör studenterna ett projekt tillsammans med ingenjörs- och marknadsföringsstudenter.

Under hösten ges möjligheten att söka ett internationellt utbyte till någon av Konstfacks många partnerskolor runtom i världen.
Läs mer om utbytet här.

Under våren startar sedan det slutliga kandidatarbetet som löper under tio veckor. Projektet görs individuellt och ska visa att man behärskar designyrkets olika delar.


Exempel på kurser (innehållet kan variera från år till år)
Praktik på designkontor
Designmetodik
Metodikprojekt
TED-projekt (i samarbete med KTH och Marknadsakademien)
Entreprenörskapskurs
Portföljkurs
Värdebaserad design
Skrivkurs
Examensarbete