Årskurs 2

Under andra året sker en fördjupning inom tre av våra huvudområden; Funktion, Form och Marknad. Dessa längre kurser består av en teoridel följt av ett projekt där teorierna tillämpas.

 

Ofta genomförs dessa kurser med stöd av specialiserade gästlärare och i samarbete med företag. De tre tyngre blocken blandas upp med kortare teknik- och datakurser.

Exempel på kurser (innehållet kan variera från år till år)
Funktionsstudier
Design för alla
Formlära
Semiotik
Färgsättning
Produktgrafik
Design och marknad
Gruppmetodik
Avancerad 3D-modellering och rendering
Interdisciplinära projekt
Skiss- och presentationsteknik
Uthållig design
Teknikkurs
Portföljkurs