Årskurs 1

Första året syftar till att ge de nödvändiga färdigheterna för att kunna jobba med design. Studenterna gör individuella projekt där de olika färdighetskurserna tillämpas.

 

Exempel på kurser (innehållet kan variera från år till år)
Verkstadskurser på Industridesign plus i metall och trä
Designmetodik
Modellteknik
Modellprojekt
Färg- och ljuskurs
Formlära
Kreativa metoder
Grafisk design
Uthållig design
Teknikkurs
Skiss- och presentationsteknik
Datakurser (Photoshop, Illustrator och Rhino)
Valbara kurser inom konst
Utställningsdesign
Portföljkurs