Kandidatprogrammet Industridesign

Här kan du läsa om vad som ingår i utbildningen.

Årskurs 1

Första året syftar till att ge de nödvändiga färdigheterna för att kunna jobba med design. Studenterna gör individuella projekt där de olika...

Årskurs 2

Under andra året sker en fördjupning inom tre av våra huvudområden; Funktion, Form och Marknad. Dessa längre kurser består av en teoridel följt av...

Årskurs 3

Tredje året ska säcken knytas ihop. Genom praktik på ett designkontor får studenterna en inblick i hur man arbetar professionellt.