Textil

Konstfack erbjuder en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning inom Textil.

Textil, 180 hp

Kandidatprogrammet Textil ger dig en praktisk och teoretisk grund för en professionell verksamhet inom de textila fälten.

Uppdaterad: 20 augusti 2010
Sidansvarig: Ayda Lund