Textil

Konstfack erbjuder en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning inom Textil.

Textil, 180 hp

Kandidatprogrammet textil ger dig en praktisk och teoretisk grund för en professionell verksamhet inom de textila fälten.

Textil i det utvidgade fältet, 120 hp

Till denna utbildning sker ingen antagning till läsåret 2014/15. Från och med hösten 2014 ger Konstfack fyra nya masterprogram. Programmen är yrkes...

Uppdaterad: 20 augusti 2010
Sidansvarig: Ayda Lund