Ädellab

Konstfack erbjuder en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning inom Ädellab/Corpus - smycken som konstart.

Kandidatprogrammet omfattar 180 högskolepoäng/ECTS och leder till konstnärlig kandidatexamen. Masterprogrammet leder till en konstnärlig masterexamen och omfattar 120 poäng/ECTS. Du kan söka direkt till masterprogrammet om du har godkänd konstnärlig kandidatexamen från konsthögskola i Sverige eller utomlands, eller har motsvarande behörighet inom området.

Utbildningens innehåll
Studier inom Ädellab genomförs på internationell nivå. Huvudämnet består av ädellaborationer med fördjupat undersökande arbete gällande material, tekniker, symbolik, kontext etc. och har sin kunskapsgrund i silversmide och smyckekonst. Institutionen arbetar för att färg- och formstudier, filosofi och konsthistoria ska utgöra en integrerad del i utbildningen. Tonvikten ligger på personlig vägledning och utveckling. Studenten ges verktygen att hantera processen på egen hand. Genom att praktisera teorier lär sig studenten att ta steget vidare.

Varje år bjuds ungefär tio gästlärare in. Dessa personer är internationellt välrenommerade artister som ska borga för att utbildningen inom Ädellab hålls aktuell.

Utbildningens mål
Utbildningen strävar mot att utbilda konstnärliga utövare inom smyckekonst. Studenten förväntas utveckla sin iakttagelseförmåga, filosofi och sitt eget ställningstagande inom ämnesområdet. I samråd med lärare ska studenten guidas genom kandidatprogrammet, ges verktygen att utveckla det egna arbetet och närma sig föremålens innehåll genom en analytiskt och reflekterande förmåga. Undervisning på Ädellab bygger på en stegvis utveckling där slutprodukten inte utgör det huvudsakliga målet.

The goal is the means and the means is the goal (M. Gandhi)

Magisterutbildning
Student som går på magisterprogrammet ska följa ett eget koncept- och processarbete.

Uppdaterad: 20 augusti 2010
Sidansvarig: